Als voorloper in de energietransitie is het natuurlijk belangrijk dat wij naar onze CO₂-voetafdruk kijken. Daarnaast denken we graag met je mee.

Jazeker, ook websites hebben een CO₂-voetafdruk...

Het internet verbruikt veel elektriciteit. 416,2 TWh per jaar om precies te zijn. Dat is meer dan het gehele Verenigd Koninkrijk per jaar in totaal.

 • We maken gebruik van een groene server

  Heb jij een website? Check je ecologische voetafdruk op websitecarbon.com

 • Donkere modus

  Het weergeven van de website in de donkere modus zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing ten opzichte van een witte achtergrond. Als bezoeker heb je in deze keuze qua weergave een directe invloed op de footprint van topsectorenergie.nl.

  Daarnaast kun je ook een hoop energie besparen door (OLED) schermen op de donkere modus te zetten.

 • De code van onze website

  Wij laden niks in voordat jij er actief naar vraagt. Of het nou gaat om code, afbeeldingen of video’s. Beheer je voorkeuren via de cookiebanner.

A. Een volledig CO-vrij elektriciteitssysteem in 2050

Tussendoelen, in 2030:

 • wordt er op land jaarlijks minimaal 35 TWh elektriciteit opgewekt met windenergie en zonne-energie >15kW;
 • wordt er minimaal 49 TWh elektriciteit opgewekt met wind op zee.

MMIP's

 • Hernieuwbare elektriciteit op zee (1)
 • Hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land en in de gebouwde omgeving (2)

B. Een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050

Tussendoelen, in 2030:

 • gaan 200.000 bestaande woningen/jaar van aardgas af
 • zijn 1,5 mln. woningen en 15% van de u-bouw en maatschappelijk vastgoed, aardgasvrij;
 • wordt minimaal 20% van het lokale energiegebruik (incl. EV) binnen de gebouwde omgeving duurzaam opgewekt.

MMIP's

 • Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving (3)
 • Duurzame warmte (en koude) in de gebouwde omgeving (incl. glastuinbouw) (4)
 • Het nieuwe energiesysteem in de gebouwde omgeving in evenwicht (5)

C. Een klimaatneutrale industrie met hergebruik van grondstoffen en producten in 2050

Tussendoelen, in 2030:

 • worden 50% minder primaire grondstoffen verbruikt;
 • zijn de broeikasgasemissies van productie- processen en afvalsector verminderd tot circa 36 Mton CO₂-equivalent;
 • is verduurzaming van het industriële warmte-systeem tot 300 ºC bereikt;
 • zijn elektrificatie en CO/CO₂ hergebruik geëffectueerd
 • wordt CCS kosteneffectief ingezet;
 • is duurzame waterstofproductie op weg naar implementatie;
 • worden biogrondstoffen gezien als standaard.

MMIP's

 • Sluiting van industriële kringlopen (6)
 • CO₂-vrij industrieel warmtesysteem (7)
 • Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen (8)

D+. Emissieloze en toekomstbestendige mobiliteit voor mensen en goederen in 2050

Tussendoelen, in 2030:

 • zijn er 1,9 miljoen elektrische vervoers-middelen;
 • is 1/3 van het energieverbruik in de mobiliteit hernieuwbaar;
 • maken we 8 miljard minder zakelijke (auto)kilometers;
 • hebben minimaal de 32 grootste gemeenten zero-emissiezones voor stadslogistiek.

MMIP's

 • Innovatieve aandrijving en gebruik van duurzame energiedragers voor mobiliteit (9)
 • Doelmatige vervoersbewegingen voor mensen en goederen (10)

E. In 2050 is het systeem van landbouw en natuur netto klimaatneutraal

Tussendoelen, in 2030:

 • is een extra reductie bereikt van minimaal 1 Mton CO₂- equivalent methaan;
 • 1 Mton CO₂-equivalent reductie energieverbruik glastuinbouw;
 • 1,5 Mton CO₂-equivalent reductie door slimmer landgebruik.

MMIP's

 • Klimaatneutrale productie food en non-food (11)
 • Land en water optimaal ingericht op CO₂-vastlegging en gebruik (12)

Missies

voor Energietransitie en Duurzaamheid
 • Het begrenzen van de klimaatverandering vraagt, op weg naar 2050, een CO₂-vrij elektriciteitssysteem. Bestaande fossiele bronnen van elektriciteit worden vervangen door hernieuwbare bronnen. Dit is al volop gaande: er worden grote zonneparken gebouwd, grote windparken op zee en op land en burgers wekken hun eigen elektriciteit op met zonnepanelen.

  Deze transitie moet worden versneld en opgeschaald, ook om te kunnen voorzien in de extra behoefte aan hernieuwbaar opgewekte elektriciteit als gevolg van elektrificatie uit de sectoren mobiliteit, landbouw, gebouwde omgeving en industrie. Missiegedreven Innovatieprogramma’s gaan over thema’s rond de verduurzaming van het elektriciteitssysteem. Zowel op land als op zee kunnen knelpunten ontstaan zoals hoge kosten, uitroltempo, ruimtegebruik, ecologie en integratie van zeer grote hoeveelheden elektriciteit in het energiesysteem. De innovatieprogramma’s ontwikkelen oplossingen voor deze uitdagingen.

  De Topsector Energie zet in op missiegedreven innovatiebeleid. Dit stelt de maatschappelijke missies centraal en koppelt deze aan het versterken van de Nederlandse concurrentiepositie en duurzame economische groei. Deze missies vragen om oplossingen waarbij technische innovaties worden verbonden met benodigde veranderingen in regels en gedrag. Waarin ook aandacht is voor niet-technologische voorwaarden zoals voldoende goed opgeleid personeel en maatschappelijk draagvlak voor nieuwe innovaties.

 • Onze gebouwde omgeving moet in hoog tempo en op grote schaal omschakelen op duurzame energiebronnen en energiebesparing. Om zo’n transformatie mogelijk te maken is innovatie essentieel. Er zijn technologische innovaties nodig voor het verduurzamen van een grote diversiteit aan gebouwen, voor het balanceren van energiestromen, voor een betaalbaar en aantrekkelijk alternatief voor de verwarming en koeling van gebouwen, en voor productiemethodes waarmee renovaties op grote schaal bereikt kunnen worden.

  Maar er zijn ook niet-technologische oplossingen nodig, zoals voor hoe de acceptatie en betrokkenheid van burgers, woningeigenaren en bedrijven bij deze transitie kan worden verzekerd. Vier van de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s gaan over thema’s rond de gebouwde omgeving.

  De Topsector Energie zet in op missiegedreven innovatiebeleid. Maatschappelijke missies vragen om oplossingen waarbij technische innovaties worden verbonden met de niet-technische, bijvoorbeeld op het gebied van gedragsverandering, voldoende goed opgeleid personeel en maatschappelijk draagvlak voor innovaties.

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen .
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen.