Als voorloper in de energietransitie is het natuurlijk belangrijk dat wij naar onze CO₂-voetafdruk kijken. Daarnaast denken we graag met je mee.

Jazeker, ook websites hebben een CO₂-voetafdruk...

Het internet verbruikt veel elektriciteit. 416,2 TWh per jaar om precies te zijn. Dat is meer dan het gehele Verenigd Koninkrijk per jaar in totaal.

 • We maken gebruik van een groene server

  Heb jij een website? Check je ecologische voetafdruk op websitecarbon.com

 • Donkere modus

  Het weergeven van de website in de donkere modus zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing ten opzichte van een witte achtergrond. Als bezoeker heb je in deze keuze qua weergave een directe invloed op de footprint van topsectorenergie.nl.

  Daarnaast kun je ook een hoop energie besparen door (OLED) schermen op de donkere modus te zetten.

 • De code van onze website

  Wij laden niks in voordat jij er actief naar vraagt. Of het nou gaat om code, afbeeldingen of video’s. Beheer je voorkeuren via de cookiebanner.

De procesindustrie is een belangrijke economische factor in de Nederlandse economie, en is ook een grote gebruiker van energie- en grondstoffen. Meer dan een derde van het totale (finale) energiegebruik wordt gebruikt in de industrie. Meer dan 70 procent daarvan is warmte. Inclusief het gebruik van energiedragers als grondstof is zelfs 46 procent (ca. 1100 PJ) van het totale energieverbruik toe te rekenen aan de industrie. Daarmee is de industrie ook verantwoordelijk voor meer dan 40 procent van de nationale CO2-emissies.

In 2050 is dit anders. De industrie is dan circulair en stoot vrijwel geen broeikasgas meer uit. De fabrieken draaien op duurzame elektriciteit uit zon en wind of energie uit aardwarmte, waterstof en biogas. De grondstoffen komen uit biomassa en reststromen en -gassen. De restwarmte gebruikt de industrie zelf of levert ze aan de tuinbouw of gebouwen en woningen. De industrie is dan naast gebruiker van energie ook producent en buffer van energie. In 2030 moet de industrie al flink minder CO2 uitstoten. Dat is een tussenstap op weg naar volledige duurzaamheid.

De Missie Industrie

Het bovenstaande is de Missie Industrie. De Topsectoren hebben zes Missies Energietransitie en Duurzaamheid gedefinieerd. Dit zijn missies waar overheid, ondernemers en kennisinstellingen samen aan werken door innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Voor de industrie is dit:

Missie C: Een klimaatneutrale en circulaire industrie in 2050.

De Missie Industrie volgt de afspraken uit het Klimaatakkoord en uit het Coalitieakkoord. In 2050 is de industrie klimaatneutraal door over te stappen op hernieuwbare energiebronnen, resterende CO2-emissies af te vangen en waar mogelijk negatieve emissies te realiseren. Grondstoffen worden duurzaam gewonnen en hergebruikt, waarmee het gebruik van ruwe grondstoffen beperkt is tot wat mogelijk is binnen de planetaire grenzen.

Innoveren voor een duurzame industrie

Innovatie is noodzakelijk om deze ambities te realiseren. Veel van de nieuwe manieren van produceren staan nog in de kinderschoenen en zijn nog niet marktrijp. Bedrijven investeren zelf in deze vernieuwing. Er zijn ook subsidie en overige instrumenten nodig om de ontwikkeling op gang te krijgen. Op die manier kan de industrie uitgroeien tot de meest CO2-efficiënte industrie in Europa, en wel op een manier die de internationale concurrentiepositie niet in gevaar brengt.

De Topsector Energie ondersteunt de Missie Industrie binnen drie Innovatieprogramma’s. Deze schetsen wat innovatie op een thema kan bijdragen aan de missie en welke innovatieopgaven daarvoor op korte termijn moeten worden opgepakt. De drie Innovatieprogramma’s zijn:

Deze Innovatieprogramma’s beschrijven de innovaties die nodig zijn rond respectievelijk grondstofgebruik, energiegebruik en het industriële systeem. Het onderstaande figuur laat zien hoe de thema’s samenhangen en samen die missie van een klimaatneutrale en circulaire industrie afdekken.

Energie & grondstoffen in een nieuw energiesysteem
Energie en grondstoffen in een nieuw energiesysteem

Werk mee

De Topsector Energie ondersteunt gericht ondernemers en wetenschappers bij het ontwikkelen van de innovaties die bijdragen aan de Missie Industrie, of een van de andere missies. We stimuleren het vormen van consortia met innovatieprojecten en het naar de markt brengen van vernieuwende producten en technieken. Dat doen we onder meer door kennisdeling en door ons sterke netwerk in te zetten.

Er zijn verschillende Topsectoren, die elk bestaan uit Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s). De belangrijkste daarvan voor de Missie Industrie zijn:

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen .
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen.