Innovatieprogramma TKI Urban Energy

Innovatie in de gebouwde omgeving

Samen met gerenommeerde bedrijven en kennisinstellingen, stelt TKI Urban Energy elke drie jaar, een Kennis- en Innovatieagenda op. Jaarlijks maakt ze een aanscherping die als basis dient voor de Subsidieregeling Urban Energy. Met dit innovatieprogramma streeft de TKI Urban Energy twee belangrijke doelstellingen na:

  1. Het verduurzamen van het energiesysteem
  2. Het versterken van de Nederlandse economie

Het innovatieprogramma van de TKI Urban Energy bestaat uit vijf programmalijnen en is gericht op de gehele waardeketen van concept- en technologieontwikkeling. Via de productie van systeemcomponenten, systeemintegratie en -installatie tot het gebruik van energie door eindgebruikers.

Nieuwe projectideeën toetsen en indienen

Ideeën voor nieuwe projecten, die passen binnen de hieronder beschreven programmalijnen, kunt u doorlopend indienen via info@tki-urbanenergy.nl. Ook als er op dat moment geen uitvraag uit staat. De ervaring leert dat het vormgeven van projecten vaak langer duurt dan gedacht dus hoe eerder een idee feedback kan krijgen, hoe beter. Op de contactmomenten over uw projectidee kunnen we ook meedenken over alternatieve bronnen voor subsidie mochten die gunstiger zijn in tijd of voorwaarden. We hebben in ons team vier inhoudelijke experts. Van wie u reactie krijgt hangt af van het onderwerp van het project. Bij het indienen van een projectidee is het handig om gebruik te maken van het formulier. Dit is zo opgezet dat het behulpzaam is bij het aanscherpen van het idee. Vanzelfsprekend is het in een pril stadium niet erg als niet alles bekend is, maar het helpt wel bij het meedenken en feedback geven.

Vijf programmalijnen

  • Zonnestroomsysteemcomponenten (PV): wafergebaseerde kristallijn silicium-, dunne film- en hybride- PV-technologieën, en systeemcomponenten & diensten. Ambities: verlagen van de productiekosten, verhogen van de omzettingsrendementen en het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten op het niveau van een PV-systeem. >>> lees meer
  • Warmte- en koude installaties: warmtepompen & -afgifte, zonnecollectoren, ventilatie, warmte- en koudeopslag, integratie componenten. Ambities: verhoging van de energie- en kostenefficiency, comfort en gezondheid, installatiegemak en compactheid. >>> lees meer
  • Integratie in de bouw voor utiliteit, woningen en civiele infra. Ambities: verdere ontwikkeling van duurzame, energieleverende en energiebesparende bouwdelen, met integratie van functies als isolatie, opwekking, afgifte, opslag, ventilatie, daglicht, bouwconstructie, etc. >>> lees meer
  • Flexibele energie-infrastructuur: tools voor (her)ontwerp, monitoring & control, LT warmte & koude netten, ondergrond voor opwekking en opslag van warmte, informatie- & datamanagement. Ambities: inzicht in en optimalisering van kosten en baten, inzicht in de conditie, flexibele componenten, beheersbare verstoringen en investeringen voor een duurzame energievoorziening. >>> lees meer
  • Energieregelsystemen en -diensten: (zelflerende) intelligente regelsystemen en diensten, inzet van opslag, prijsmechanismen. Ambities: optimalisering van opwekking, opslag en gebruik (incl. van elektrisch vervoer), rekening houdend met gezondheid en comfort, energiebesparing en verhoging van de flexibiliteit van het systeem met opslagtechnologieën en dynamische verrekeningen van energie. >>> lees meer