Referentiearchitecturen

.

Een veilig ICT-systeem is cruciaal om het energiesysteem krachtig en betrouwbaar te houden. Tijdige beschikbaarheid van informatie met hoge kwaliteit is daarvoor essentieel. Een referentiearchitectuur is een combinatie van een set van standaarden, afspraken en best practices die gemeenschappelijk een beeld geven van hoe we digitalisering in de energiesector vormgeven. Het is een blauwdruk die kan worden hergebruikt voor meerdere energiesystemen en is onmisbaar voor een goed, samenhangend ICT-landschap. Door een referentiearchitectuur te gebruiken, leren de spelers in de energietransitie dezelfde taal te spreken en gemeenschappelijke definities te hanteren.

Hieronder vind je de door het Programma Digitalisering verzamelde kennis over referentiearchitecturen.

Kennisuitwisseling

29 september 2022: Verdiepingssessie over referentiearchitectuur: bouwstenen voor de nieuwe Referentie-architectuur

Een referentiearchitectuur kan een efficiënte integratie van digitale innovaties bevorderen en een belangrijke rol spelen in het versnellen van de energietransitie. Adviesbureau Baringa heeft de afgelopen maanden een uitgebreid onderzoek gedaan naar de voorwaarden en bouwstenen voor een referentie-architectuur voor de Nederlandse energie-infrastructuur. Marcel Volkerts, directeur van Baringa Partners, presenteert tijdens deze verdiepingssessie de nieuwste inzichten en aanbevelingen.

Lees het verslag terug of bekijk hieronder de sessie

12 mei 2022 – Video: Referentiearchitectuur voor de Nederlandse energie infrastructuur

Een referentiearchitectuur kan een belangrijke rol spelen in het vormgeven en versnellen van de energietransitie. Met zo’n referentiearchitectuur kunnen we digitale oplossingen beter op elkaar aansluiten, eenvoudiger onderhouden en beter beveiligen.

28 april 2022 – Webinar: Blijven we programmeren op de mm²?

Steeds meer partijen werken in Nederland hard op elke schaal aan smart oplossingen voor energievraagstukken en die zijn allemaal digitaal verbonden aan ons energiesysteem. Op ieder niveau, van een individuele woning, een hele regionale industriecluster of op nationaal systeemniveau. Die bottom-up initiatieven leveren ook nieuwe vraagstukken op.

Lees hier het verslag terug of bekijk hieronder de sessie

16 februari 2022 -  Werkconferentie Topsector Energie: lancering digitaliseringsagenda

In sessieronde 2 gingen Arash Aazami en Harold Veldkamp in gesprek over referentiearchitecturen en data governance met Wilbert Prinssen, Directeur bij Technolution Spark en Phase to Phase, en Klaas Hommes, Algemeen Directeur Beheer AfsprakenStelsel (BAS) en Business Developer bij TenneT TSO BV.

Bekijk hier de presentatie en hieronder de sessie.

1 juli 2021 - Webinar: Waar bouwen we ons energiesysteem op?

Tijdens de online inspiratiesessie over ICT-architectuur met Hans Grünfeld en Ben Woldring op 1 juli werd duidelijk dat de huidige ICT-architectuur in ons energiesystem sterk verouderd is. De gebruikerswensen – zakelijk en particulier - zijn enorm veranderd. Met het toenemende belang van ICT binnen de energiesector, lopen we nu tegen de grenzen van het huidige ICT-systeem aan. Er is een grondige verbouwing nodig.

Lees hier het verslag terug of bekijk hieronder de sessie

Publicaties

Oktober 2022 – Eindrapport Verkenning referentiearchitectuur (pdf)

In het eindrapport zal adviesbureau Baringa de resultaten van de eerdere twee fases vertalen naar een concreet stappenplan om een referentiearchitectuur voor het Nederlandse energiesysteem te ontwikkelen en toe te passen. Een roadmap zal laten zien welke acties er ondernomen moeten worden, welke stakeholders bij die stappen betrokken moeten worden en wat een realistisch tijdpad hiervoor is. Aandachtsgebieden zoals (digitale) techniek, wet- en regelgeving, systeemintegratie en stakeholder engagement worden hierin meegenomen.Uitgevoerd door: Baringa Partners.

Oktober 2022 – Position Papers Referentiearchitectuur (pdf)

Als aanvulling op de Verkenning van Baringa en als input voor de uitwerking van de aanbevelingen en roadmap, hebben Topsector Energie Digitalisering en RVO vier partijen gevraagd een position paper te schrijven over het onderwerp ‘referentiearchitectuur voor de Nederlandse energie infrastructuur’ vanuit de eigen specifieke expertise. Uitgevoerd door: NEN, i-mentor, Rathenau, Waag Futurelab)

Juli 2022 – Deelrapport 2 Verkenning referentiearchitectuur (pdf)

De tweede fase van de verkenning referentiearchitectuur bestaat uit een analyse van een aantal bestaande referentiearchitecturen die ontwikkeld zijn voor de energiesector en andere sectoren. Voor de analyse vormt het Delphi onderzoek van de Haagse Hogeschool (2015) naar kritieke succesfactoren voor het implementeren en gebruik van een referentiearchitectuur de basis. Hieruit zijn 7 dimensies geïdentificeerd en 3 additionele dimensies toegevoegd. De geselecteerde referentiearchitecturen zijn vervolgens op basis van deze 10 dimensies uitgewerkt in factsheets. Uitgevoerd door: Baringa Partners.

Mei 2022 – Deelrapport verkenning referentiearchitectuur (pdf)

De eerste fase van de verkenning bestaat uit een analyse van 10 jaar energie innovaties, op basis van desktop research (circa 450 innovatieprojecten) en zeven expert interviews. Uit deze fase blijkt er behoefte aan een referentiearchitectuur waarmee bestaande en toekomstige digitale innovaties beter ingepast kunnen worden, en die eenduidig richting geeft aan stakeholders over hoe deze innovaties ingezet kunnen worden om de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem te faciliteren. Uitgevoerd door: Baringa Partners.

26 november 2019 -  Eindrapport verkenning Internet of Energy (pdf)

Het onderzoek behandelt de vraag waarom -en hoe- we eerlijkheid en inclusiviteit kunnen borgen in een snel veranderend en digitaliserend energiesysteem, dat dienstbaar is aan maatschappelijke belangen. Het doel is het verkennen van de mogelijkheden voor samenwerking voor onderzoek en ontwikkeling in het Internet of Energy. Uitgevoerd door: Kamangir.

Zie ook