Als voorloper in de energietransitie is het natuurlijk belangrijk dat wij naar onze CO₂-voetafdruk kijken. Daarnaast denken we graag met je mee.

Jazeker, ook websites hebben een CO₂-voetafdruk...

Het internet verbruikt veel elektriciteit. 416,2 TWh per jaar om precies te zijn. Dat is meer dan het gehele Verenigd Koninkrijk per jaar in totaal.

 • We maken gebruik van een groene server

  Heb jij een website? Check je ecologische voetafdruk op websitecarbon.com

 • Donkere modus

  Het weergeven van de website in de donkere modus zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing ten opzichte van een witte achtergrond. Als bezoeker heb je in deze keuze qua weergave een directe invloed op de footprint van topsectorenergie.nl.

  Daarnaast kun je ook een hoop energie besparen door (OLED) schermen op de donkere modus te zetten.

 • De code van onze website

  Wij laden niks in voordat jij er actief naar vraagt. Of het nou gaat om code, afbeeldingen of video’s. Beheer je voorkeuren via de cookiebanner.

Drie instrumenten voor PPS-toeslag

De PPS-toeslag kent drie instrumenten:

 1. PPS-projecttoeslag samenwerkingsverbanden –via RVO
 2. PPS-projecttoeslag – via het TKI
 3. PPS-programmatoeslag – via het TKI

Hier gaat het voornamelijk over de PPS-programmatoeslag. Voor de voorwaarden van de overige instrumenten verwijzen we je door naar de website van RVO.

Over de PPS-programmatoeslag

Het basisprincipe van de PPS-programmatoeslag is eenvoudig. Voor iedere euro die bedrijven uitgeven aan een onderzoeksorganisatie voor R&D activiteiten, betaalt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat € 0,30 aan PPS-programmatoeslag aan de TKI’s. De TKI’s zetten deze toeslag in in nieuwe R&D-projecten in publiek-private samenwerking (PPS).

De twee fases van de PPS-programmatoeslag

De PPS-programmatoeslag is georganiseerd in twee fases:

 1. In de eerste fase wordt de PPS-grondslag opgehaald. Deze wordt bepaald door de (cash) bijdragen van bedrijven aan onderzoeksinstellingen in het vorige kalenderjaar. Deze PPS-grondslag bepaalt de hoogte van de PPS-programmatoeslag.
 2. In de tweede fase wordt de PPS-programmatoeslag ingezet in nieuwe innovatieprojecten via de TKI’s.

De PPS-grondslag

TKI Energie vraagt jaarlijks aan de betrokken onderzoeksinstellingen en bedrijven om de PPS-grondslag van het voorgaande kalenderjaar aan te leveren. De PPS-grondslag is de bijdrage van bedrijven aan onderzoeksorganisaties in privaat-publieke samenwerkingsprojecten en in onderzoeksopdrachten. Het gaat hierbij niet alleen om projecten die eerder met PPS-programmatoeslag zijn gefinancierd, maar om alle projecten die inhoudelijk passen bij de Topsector Energie.

We hebben een checklist aan de hand waarvan je kunt toetsen of de projecten waar jij bij betrokken bent aan de grondslagcriteria voldoen. Als je twijfels hebt, kun je contact met ons opnemen (pps-toeslag@tki-energie.nl).

Het TKI dient deze grondslag in bij RVO. RVO kan steekproefsgewijs documenten, zoals bijvoorbeeld een projectovereenkomst, opvragen om te toetsen of de grondslag juist is. Op dat moment zal je door ons worden benaderd voor aanlevering van deze stukken.

Na akkoord kent RVO de PPS-programmatoeslag toe aan het TKI die dit inzet voor nieuwe R&D-projecten in publiek-private samenwerking. Hieronder kun je meer informatie vinden hoe jij gebruik kunt maken van de PPS-programmatoeslag.

Gebruikmaken van de PPS-programmatoeslag

Aanwending (inzet) van de PPS-programmatoeslag vindt plaats vanuit TKI-Energie. De hieronder genoemde TKI’s zijn het inhoudelijke aanspreekpunt voor projecten. Zij zijn primair ‘eigenaar’ van de missies en overkoepelende thema’s van de Topsector Energie.

Meer informatie over de missies

Bij de TKI’s kun je terecht voor vragen over het inhoudelijke portfolio, bijvoorbeeld of bepaalde onderwerpen passend zijn. Ook kun je hier vragen stellen over de PPS-programmatoeslag en wanneer je wilt weten of dit voor jouw consortium van toepassing is.

 • TKI Offshore Energy: Missie A. Een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem; hernieuwbare elektriciteit op zee (incl. integratie in het energiesysteem en in de omgeving.
 • TKI Urban Energy: Missie B. Een CO2-vrije gebouwde omgeving; hernieuwbare elektricteit op land (incl. integratie in het energiesysteem en in de omgeving), energierenovatie, duurzame warmte & koude, elektrificatie van de gebouwde omgeving, slimme energiediensten. Meer informatie over de PPS-toeslag van TKI Urban Energy
 • TKI Energie en Industrie: Missie C. Grondstoffen, producten en processen in de industrie netto klimaatneutraal, Missie CE. Circulaire economie: sluiting van industriële kringlopen, CO2-vrij industrieel warmtesysteem, elektrificatie en radicaal vernieuwende industriële processen.
 • TKI Nieuw Gas: overkoepelende thema’s waterstof, groen gas, geo-energie en CCS.
 • TKI Biobased Energy: Missie E. Het systeem van landbouw en natuur netto klimaatneutraal.

Welke mogelijkheden zijn er om projectvoorstellen in te dienen?

Bij de aanwending van de PPS-programmatoeslag hanteert TKI-Energie verschillende methoden. Deze zijn als volgt:

 1. Binnen een specifiek innovatieprogramma.
 2. Naar aanleiding van een call op een specifiek onderwerp.
 3. Op basis van bepaalde afspraken met uw organisatie voor de inzet van PPS-programmatoeslag. 

Op de webpagina’s van de diverse TKI’s vind je meer informatie over aanvullende voorwaarden. 

Projectvoorstel aanleveren

Heb je een voorstel voor een nieuw project? Je kunt het projectplan en de begroting aanleveren bij TKI Energie. Download hier het format voor het projectplan en het format voor de begroting. Het TKI beoordeelt of het project inhoudelijk past binnen het programma. Vervolgens legt het TKI het voorstel voor aan een onafhankelijke adviescommissie of programmaraad. Bij positief advies kent het TKI de subsidie toe aan het consortium.

Wij adviseren om in een vroeg stadium contact op te nemen met TKI-Energie als je een voorstel in voorbereiding heeft. Hiervoor kun je gebruik maken van het standaard projectideeformulier. Zo kunt je jouw projecten en de mogelijkheden en voorwaarden van ondersteuning bespreken.

TKI-projecten moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet er bijvoorbeeld sprake zijn van een samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en private partijen. Op de website van RVO vind je meer informatie, o.a. over de voorwaarden. Op een aantal punten heeft TKI-Energie dit verder ingevuld. Deze vind je hieronder.

Subsidiepercentages: afhankelijk van de categorie onderzoek

De subsidiepercentages die in projecten gehanteerd worden, zijn afhankelijk van de categorie onderzoek dat wordt uitgevoerd. TKI Energie hanteert de volgende maximale subsidiepercentages:

 • Fundamenteel Onderzoek 80%
 • Industrieel Onderzoek 50%
 • Experimenteel Onderzoek 25%
 • Niet-economische activiteiten van onderzoeksorganisaties 80%.

De definities van de onderzoekscategorieën zijn hier te vinden.

Binnen specifieke calls of op specifieke thema's kan ervoor gekozen worden om afwijkende subsidiepercentages te hanteren of een maximum subsidiebedrag op projectniveau te laten gelden.

TKI-bijdrage

Het TKI brengt een TKI-bijdrage in rekening bij de consortia waaraan PPS-programmatoeslag is toegekend. Het doel van de TKI-bijdrage is om (onverwachte) beheerkosten van de PPS-programmatoeslagprojecten op te vangen, het netwerk te versterken en inhoudelijke expertise beschikbaar te stellen.

Deze bijdrage is maximaal 3,5% van de totale toegekende PPS-programmatoeslag aan het project. Soms wordt er met een fixed fee gewerkt. Afhankelijk van het type deelnemer of onderwerp kan de bijdrage lager zijn.

Contact met de TKI's

Naast TKI Energie zijn er binnen de Topsector Energie verschillende TKI’s die het aanspreekpunt zijn voor een specifiek deel van het innovatieprogramma:

Contact over de PPS-programmatoeslag

Voor vragen over het proces of de regeling van de PPS-programmatoeslag voor de Energie TKI’s kun je contact opnemen met Ann Noë of Gaston Lafort via PPS-toeslag@TKI-Energie.nl.

Kijk ook eens op onze pagina met antwoorden op veel gestelde vragen.

Formats voor jouw aanvraag

Checklist voor grondslag: voldoet jouw project aan de grondslagcriteria?

Projectideeformulier: voor advies over jouw project

PPS-toeslag aanvraagformulier

Begrotingsformat PPS-toeslag

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen .
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen.