Als voorloper in de energietransitie is het natuurlijk belangrijk dat wij naar onze CO₂-voetafdruk kijken. Daarnaast denken we graag met je mee.

Jazeker, ook websites hebben een CO₂-voetafdruk...

Het internet verbruikt veel elektriciteit. 416,2 TWh per jaar om precies te zijn. Dat is meer dan het gehele Verenigd Koninkrijk per jaar in totaal.

 • We maken gebruik van een groene server

  Heb jij een website? Check je ecologische voetafdruk op websitecarbon.com

 • Donkere modus

  Het weergeven van de website in de donkere modus zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing ten opzichte van een witte achtergrond. Als bezoeker heb je in deze keuze qua weergave een directe invloed op de footprint van topsectorenergie.nl.

  Daarnaast kun je ook een hoop energie besparen door (OLED) schermen op de donkere modus te zetten.

 • De code van onze website

  Wij laden niks in voordat jij er actief naar vraagt. Of het nou gaat om code, afbeeldingen of video’s. Beheer je voorkeuren via de cookiebanner.

Podcast De Duurzame Verbouwing

In de podcast Trendpodcast De duurzame verbouwing gaan experts van TKI Urban Energy, TNO en uit het veld in gesprek over het trendrapport en de uitkomsten daarvan. In acht afleveringen duiken we diep in de wereld van innovatie, energie, huizen, apparaten en de mensen die ermee werken. Kies zelf de onderwerpen uit die jouw interesse hebben, want elke podcastaflevering is apart te beluisteren. Deze podcast is interessant voor iedereen die werkt in of aan de versnelling van de gebouwde omgeving en interesse heeft in het trendrapport. De afleveringen zijn op onderwerp en kunnen los van elkaar geluisterd worden.

Beluister deze podcast via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of Podbean. Afspelen kan ook op deze pagina:

 1. Trends op het gebied van zon-PV
 2. Industrialisatie en menskracht in de bouw en renovatie
 3. Drijfveren en barrières van woningeigenaren
 4. Trends op het gebied van warmtepompen
 5. De transitie van afgifte-, tapwater- en ventilatiesystemen
 6. Trends op het gebied van warmteopslag
 7. Warmtenetten: (hoe) gaan we verwarmen op wijkniveau?
 8. Energiecollectieven: van energy hubs tot energiecoöperaties

Aflevering 1 - Trends op het gebied van zon-PV

De afgelopen decennia hebben we in Nederland een supersnelle groei gezien van zonne-energie, en de verwachting is dat dit voorlopig zal blijven groeien. Dat betekent werk aan de winkel voor innovators. Zo is er nog veel onbenut oppervlak dat voor zonne-energieopwekking geschikt is of geschikt gemaakt kan worden, maar dat moet wel op een verantwoorde manier gebeuren. Ook is er nog veel potentie voor verdere verbeteringen van de techniek, liggen er nog forse uitdagingen op het vlak van circulariteit en zijn er volop kansen voor de productie van PV in eigen land. In deze aflevering worden Robin Quax van TKI Urban Energy en Wijnand van Hooff van Holland Solar de hemd van het lijf gevraagd over de trends op het gebied van zonnestroom.

Download de factsheet over deelrapport Zon-pv, een overzichtelijke samenvatting van dit hoofdstuk uit het trendrapport

Aflevering 2 - Industrialisatie en menskracht in de bouw en renovatie

Om de noodzakelijke schaalgrootte te bereiken in het verduurzamen van de woningvoorraad, verschuiven bouwprocessen steeds meer naar de fabriek. Deze industrialisatie van het productieproces heeft allerlei implicaties. Het leidt bijvoorbeeld tot efficiëntie in het productieproces, minder uitstoot van CO2 en stikstof, minder overlast voor de bewoner of eigenaar van het pand, en energetisch betere resultaten. Maar ook betekent het een verschuiving voor mensen die werken in de bouw, en een kans voor nieuwkomers in de sector. Beluister in deze aflevering hoe Guus Mulder van TKI Urban Energy en innovatie-expert in de bouw Marjet Rutten aankijken tegen het heden en de toekomst van geïndustrialiseerde bouw en renovatie.

Download de factsheet over deelrapport Industrialisatie en human capital, een overzichtelijke samenvatting van dit hoofdstuk uit het trendrapport

Aflevering 3 - Drijfveren en barrières van woningeigenaren

Om de gebouwde omgeving te verduurzamen zijn er niet alleen technische oplossingen nodig. De transitie is beslist ook een sociaal vraagstuk. Er liggen dan ook volop kansen voor sociale innovaties in de warmtetransitie, dat blijkt wel uit de jarenlange kennis die is opgedaan over het proces dat een bewoner doormaakt in de overstap naar een aardgasvrije woning. Vooral in de uitvoeringsfase blijkt er nog genoeg te verbeteren. Als de interactie tussen alle betrokken partijen bijvoorbeeld soepel verloopt, zal het proces ook positiever worden ervaren. Deze aflevering gaat over de drijfveren van woningeigenaren en de barrières waar zij tegenaan kunnen lopen bij de verduurzaming van hun huis. Marjet Heins bevraagt Guus Mulder van TKI Urban Energy en Renee Kooger van TNO over de trends op dit gebied.

Download de factsheet over deelrapport Drijfveren van en barrières voor woningeigenaren, een overzichtelijke samenvatting van dit hoofdstuk uit het trendrapport

Aflevering 4 - Trends op het gebied van warmtepompen

De afgelopen jaren volgden ontwikkelingen in warmtepompland elkaar in rap tempo op. Er kwamen steeds compactere warmtepompen op de markt die steeds minder installatietijd vergen. Maar technologische noviteiten zitten er voorlopig niet echt meer in, zo verwachten experts. De innovaties richten zich tot 2030 veel meer op de betere integratie met andere systemen en de bewoner, het geluid en het toepassen van natuurlijke koudemiddelen. Uit de berekeningen van TNO blijkt verder dat de CO2-reductiepotentie van de grootschalige toepassing van warmtepompen groot is. Alleen blijven de hoge investeringskosten een belangrijke belemmering. Hoge energieprijzen en betere bekendheid en processen kunnen het verschil gaan maken. Beluister in deze aflevering hoe Robert Jan van Egmond van TKI Urban Energy en Patrick van Stokhem van BREINN en Stichting Duurzaam Installeren denken over deze gesignaleerde trends.

Download de factsheet over deelrapport Warmtepompen, een overzichtelijke samenvatting van dit hoofdstuk uit het trendrapport

Aflevering 5 - De transitie van afgifte-, tapwater- en ventilatiesystemen

Door efficiëntieverbeteringen in warmtepompen wordt verwarmen met lage temperatuur steeds eenvoudiger, vooral in goedgeïsoleerde woningen. De verhouding tussen de energievraag voor ruimteverwarming en warmtapwater verschuift daarmee van 80-20 tot wel 50-50. Er komt daarmee meer aandacht voor het reduceren van het energiegebruik van warmtapwater. Met de betere isolatie neemt ook het belang van energiezuinige ventilatie verder toe. Het koelen van woningen wordt bovendien ook steeds belangrijker met de komst van meer hete zomerdagen. In deze aflevering bevraagt Marjet Heins Robert Jan van Egmond van TKI Urban Energy en Piet Jacobs van TNO over de trends op dit gebied.

Aflevering 6 - Trends op het gebied van warmteopslag

Warmteopslag heeft grote potentie in de energietransitie. Veel grootschalige warmteopslagtechnieken zitten echter nog in de ontwikkelfase. Er worden ook steeds meer opslagtechnieken ontwikkeld die juist op kleinschalig niveau overtollige energie op kunnen slaan als warmte voor later gebruik. Maar groot of klein, helaas worden de voordelen van warmteopslag nog niet altijd erkend en gewaardeerd. Terwijl deze energieopslagvorm een belangrijke bijdrage aan de energietransitie kan leveren. Immers, door warmte op te slaan kunnen duurzame bronnen beter benut worden, kan netcongestie voorkomen worden en kunnen extra (fossiele) centrales vermeden worden. In deze aflevering gaat Marjet Heins met Robert Jan van Egmond van TKI Urban Energy en René Geerts van HoCoSto in gesprek over wat er allemaal al wél kan.

Aflevering 7 - Warmtenetten: (hoe) gaan we verwarmen op wijkniveau?

Ondanks de energetische voordelen die (zeer)lagetemperatuurwarmtenetten bieden, en de beperkte beschikbaarheid van hogetemperatuurbronnen, komen deze zogenaamde (Z)LT-warmtenetten nog moeilijk van de grond. Tegelijkertijd blijkt uit recent onderzoek dat 60% van de bestaande woningen al ‘lagetemperatuur-ready’ zijn, aanpassingen in woningen zijn niet dus (direct) nodig om aangesloten te worden op zo'n warmtenet. Dat biedt dus kansen voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. Uitdaging is nog om warm tapwater te leveren met een (Z)LT-warmtenet. Verder moeten warmtenetten ook koelte kunnen leveren. Immers, niet alleen de winters worden warmer, ook in de zomer zijn er steeds langduriger warme periodes. En huidige warmtenetten biedt daarvoor slechts een deel van het gevraagde comfort. In deze aflevering gaat Marjet Heins in gesprek over dit thema met Robert Jan van Egmond van TKI Urban Energy en Harmke Bekkema van Uptempo!.

Download de factsheet over deelrapport Warmtenetten, een overzichtelijke samenvatting van dit hoofdstuk uit het trendrapport

Aflevering 8 - Energiecollectieven: van energy hubs tot energiecoöperaties

Er zijn steeds meer bottom-up initiatieven bezig met collectief en lokaal georganiseerde energielevering en vraagsturing. De professionaliteit bij deze energiecollectieven neemt toe en dit vertaalt zich ook naar nieuwe activiteiten. Zo zijn er energie-collectieven die niet alleen duurzame energie produceren, maar ook gezamenlijk investeren in een batterij en samen energie opslaan, deelauto’s of slimme laadinfrastructuur. Er wordt geëxperimenteerd met activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan het ontlasten van het net en zijn er collectieven die graag zelf energie willen delen met hun leden. Hierbij speelt innovatie dus in toenemende mate een rol, niet alleen op technisch vlak, ook de organisatorische en sociale kanten van energiecollectieven. Ook is er nog volop ruimte voor verbetering op het gebied van de juridische en financiële kaders. Beluister hoe Maarten de Vries van TKI Urban Energy en Siward Zomer van Energie Samen aankijken tegen deze onderwerpen, in de laatste aflevering van deze podcast.

Download de factsheet over deelrapport Energiecollectieven, een overzichtelijke samenvatting van dit hoofdstuk uit het trendrapport

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen .
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen.