Als voorloper in de energietransitie is het natuurlijk belangrijk dat wij naar onze CO₂-voetafdruk kijken. Daarnaast denken we graag met je mee.

Jazeker, ook websites hebben een CO₂-voetafdruk...

Het internet verbruikt veel elektriciteit. 416,2 TWh per jaar om precies te zijn. Dat is meer dan het gehele Verenigd Koninkrijk per jaar in totaal.

 • We maken gebruik van een groene server

  Heb jij een website? Check je ecologische voetafdruk op websitecarbon.com

 • Donkere modus

  Het weergeven van de website in de donkere modus zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing ten opzichte van een witte achtergrond. Als bezoeker heb je in deze keuze qua weergave een directe invloed op de footprint van topsectorenergie.nl.

  Daarnaast kun je ook een hoop energie besparen door (OLED) schermen op de donkere modus te zetten.

 • De code van onze website

  Wij laden niks in voordat jij er actief naar vraagt. Of het nou gaat om code, afbeeldingen of video’s. Beheer je voorkeuren via de cookiebanner.

De kennis en innovatieopgaven vragen vaak een langjarig programmatische aanpak. Die hebben we uitgewerkt in de IKIA in 13 Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s). Het programma systeemintegratie sluit direct aan op MMIP13 voor 'Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem'.

Onze kerntaken zijn het initiëren, ontwikkelen, opzetten en begeleiden van kennis en innovatieprogramma’s en projecten. Dit gebeurt in samenwerking met kennisinstellingen, bedrijven en overheden. We ondersteunen deze Publiek-Private Samenwerkingen (PPS’en) waar we kennis en innovaties mee delen.

Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem

Ontwikkelen van kennis en innovaties
 • De energietransitie kent vele actoren die direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling en het beheer van het energiesysteem. Het welslagen van de energietransitie is alleen mogelijk met brede steun en draagvlak uit de samenleving. Hierbij is het van groot belang dat de transitie transparant en rechtvaardig is. In dit deelprogramma richten we ons op deze aspecten van de energie transitie.

 • De energietransitie heeft grote technische consequenties. In dit deelprogramma gaat het met name om de technische integratie binnen het energiesysteem. Daarbij wordt gekeken naar de technische aspecten van de ketens voor opwek, transport, distributie, opslag/conversie en gebruik van verschillende vormen van energie (elektriciteit, methaan, waterstof en warmte). Daarbij speelt energie-flexibiliteit een essentiële rol om vraag en consumptie, aanbod en productie en beschikbare transportcapaciteit op elkaar af te stemmen.

 • Deelprogramma 3 richt zich op de economische aspecten van het energiesysteem. De energietransitie heeft impact op het economische deelsysteem zoals deze vandaag functioneert. Om het energiesysteem robuust en betaalbaar te houden zijn nieuwe marktincentives nodig. Daarnaast zullen verschillende partijen (forse) investeringen moeten doen om te verduurzamen terwijl er nog veel onzeker is of deze investeringen zullen worden terugverdiend. Kosten en baten komen bovendien niet altijd op dezelfde plek terecht. Daarnaast zal het nieuwe energiesysteem een andere dynamiek krijgen, met ander gedrag van stakeholders, grilliger verloop van vraag en aanbod en meer afhankelijkheid tussen verschillende energiedragers.

 • In dit deelprogramma onderzoeken we de ruimtelijke aspecten van de energietransitie. Het nieuwe duurzame energiesysteem vraagt om een aanzienlijk groter ruimtebeslag en heeft meer en andere impact op de kwaliteit van de leefomgeving, dan het oude, op fossiele brandstoffen gebaseerde systeem. Dit betekent dat dit systeem zorgvuldig ruimtelijk moet worden ingepast, waarbij rekening wordt gehouden met andere ruimtelijke functies en de kwaliteit van de leefomgeving.

 • De energietransitie kent grote onzekerheden en veel ontwikkelingen zijn onverwacht. Het is daarom belangrijk dat we personen die beslissen betrekken bij het proces. Belanghebbenden moeten de kennis en inzichten hebben om snel op nieuwe ontwikkelingen in te te spelen. Deelprogramma 5 richt zich op verschillende onderdelen die belangrijk zijn voor complete besluitvorming.

Ben je professioneel betrokken bij één van deze thema’s? Of herken je de thema’s als een uitdaging in je werkzaamheden binnen de energietransitie? Dan biedt systeemintegratie oplossingen die onzekerheden en afhankelijkheden die horen bij dit proces het hoofd te bieden.

Meer weten?

Heb je vragen of wil je in gesprek over hoe je van start kunt gaan? Neem contact met ons op.

Lees meer over MMIP 13- een robuust gedragen energiesysteem (pdf)

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken om een optimale gebruikerservaring te bieden. Je kunt je voorkeuren aanpassen .
Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies kunnen niet uitgezet worden.
Deze cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen meten en verbeteringen door kunnen voeren.
Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen, zoals YouTube of Vimeo.
Deze cookie stellen onze advertentiepartners in staat om doelgerichter informatie te kunnen aanbieden.
Door categorieën uit te zetten, kan het voorkomen dat gerelateerde functionaliteiten binnen de website niet langer correct werken. Het is altijd mogelijk om op een later moment de voorkeuren aan te passen.