TKI Biobased Economy

Niet alleen de energiesector gebruikt fossiele grondstoffen bij een belangrijk deel van de energieopwekking, ook de chemiesector verwerkt fossiele grondstoffen tot chemicaliën en materialen. TKI Biobased Economy (TKI-BBE) zet zich in om in beide sectoren deze grondstoffen te vervangen door biomassa. Daarbij wordt gewerkt volgens het principe van cascadering.

Wat is cascadering?

Bij cascadering worden grondstoffen gesplitst in verschillende componenten. De componenten met de hoogste toegevoegde waarde uit de biomassa worden ingezet voor complexe chemische processen, zoals het maken van medicijnen of chemicaliën. Componenten met minder toegevoegde waarde kunnen interessant zijn voor de toepassing in bulktoepassingen. Wat er daarna nog rest aan biomassa wordt gebruik voor het opwekken van energie (elektriciteit en warmte).

Subsidies

De projecten binnen de Biobased Economy-regeling moeten zich richten op de omzetting van biomassa naar te vermarkten eindproducten. Dit kan via chemisch katalytische en biotechnologische conversieroutes. Ga voor meer informatie en aanvraag van de regelingen naar RVO.nl.

De programmalijnen zijn:

  • Thermische conversie
  • Chemisch katalytische conversie
  • Microbiologische conversie
  • Solar capturing en biomassaproductie

Voorwaarden

Bij alle projecten moet sprake zijn van cascaderend, ofwel hoogwaardiger, gebruik van biomassa en een significante bijdrage aan de doelstellingen van de Topsector Energie (energiebesparing en CO2-reductie).

Nieuws