Uptempo!

Met het programma Uptempo! van TKI Urban Energy en TKI CLICKNL onderzoekt een multidisciplinair team via ‘learning by doing’ hoe versnelling en opschaling gerealiseerd kunnen worden in de energietransitie in de gebouwde omgeving, door kansrijke energie-innovaties en in de Urban Energy-innovatieprogramma’s ontwikkelde oplossingen te verbinden aan vragende partijen.

Uptempo! beoogt - binnen het kader van innovaties die via TKI Urban Energy zijn gestimuleerd - het lerend vermogen van alle actoren te vergroten. Dat gebeurt door uit te zoeken welke obstakels er zijn, hoe daar mee omgegaan kan worden en welke kansen blijven liggen. Ook zijn er op kleine schaal interventies, evenementen en initiatieven, als test en om weer nieuwe dingen te leren. Tenslotte zoeken we de grote schaal door actief over de geleerde lessen te communiceren.

Contact

Ontwikkelt u ook energie-innovaties die de energietransitie in de gebouwde omgeving kunnen versnellen, bijvoorbeeld omdat ze kostenreducerend werken of efficiëntie beogen? Of houdt u zich bezig met energie-renovaties op grote schaal mogelijk maken? Of bent u juist een partij die behoefte heeft aan dit soort innovaties? Of biedt u wellicht een platform of netwerk voor partijen die aan innovaties werken ten behoeve van de energietransitie? Wij horen graag van u! Neem contact op met Uptempo! via @email.