Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • De roadmaps voor het energiesysteem van de toekomst zijn gereed. Na een zorgvuldig inventarisatieproces, met inbreng van honderden partijen, zijn concrete kennis- en innovatievragen geformuleerd. Meer weten over de roadmaps? Kom dan op donderdag 5 juli naar de Mariënhof in Amersfoort.
 • Zonder innovatie geen energietransitie. Maar welke innovatie is levensvatbaar? Met de regeling Topsector energiestudies kunnen samenwerkende ondernemers nu haalbaarheidsstudies doen. Er is ruim 5 miljoen euro beschikbaar.
 • Het winnende team van de Sustainable Energy Challenge for Texel, ‘Team4Texel’, presenteerde hun voorstel over de opslag en toepassing van ammoniak tijdens het Europese NH3-event. Één van de studenten van het winnende team komt uit het talentenprogramma van de Topsector Energie (CETT).
  Human Capital Agenda
 • Zonnestroom speelt een belangrijke rol bij het realiseren van de ambitieuze doelstellingen zoals op dit moment in een nieuw Klimaatakkoord worden vastgelegd.
  TKI Urban Energy
 • Informatiebijeenkomsten en schrijfdagen helpen innovators met hun subsidieaanvragen
  TKI Urban Energy
 • Er zijn meer goed opgeleide werknemers nodig om de energietransitie mogelijk te maken. Dat staat in het evaluatierapport ‘Terugkijken en vooruitkijken op de HCA Topsector Energie’. Het rapport van de KWINK groep en Panteia verscheen dinsdag 12 juni. 
  Human Capital Agenda
 • De huidige energievoorziening staat aan de vooravond van revolutionaire veranderingen. Door elektrificatie en duurzame stroomopwekking zullen het elektriciteitsnet en de -infrastructuur moeten worden herzien. TKI Urban Energy liet onderzoeken welke rol gelijkspanning daar in kan spelen en welk potentieel gelijkspanning heeft in de gebouwde omgeving.
  TKI Urban Energy
 • Tussen eind mei en half juni gaat het Klimaatakkoord het land in. Op vijf plaatsen kunt u meepraten: Zutphen, Breda, Groningen, Utrecht en Leiden. De CV de deur uit? Baas over je eigen energie? Verdienen aan duurzaamheid? Rijden in elektrische auto’s? Het kabinet wil dat we 49 procent minder CO2 gaan uitstoten. Hoe moet dat? Wie moet wat doen?
 • Tussen 20 april en 25 mei vond de Urban Energy Challenge plaats, een programma waarin studenten en starters werden uitgedaagd om aan de slag te gaan met oplossingen voor de uitdagingen rondom duurzaam wonen zonder aardgas.
  TKI Urban Energy
 • Het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen, en TKI Urban Energy financieren de Nederlandse deelname aan de call van ERA-Net RegSys. De call, die in mei wordt opengesteld voor indiening, is een vervolg op eerdere calls van ERA-Net Smart Grids.
  TKI Urban Energy