Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • De Nederlandse energievoorziening verandert. In Management Scope leest u hoe er naar de transitie gekeken wordt. En hoe eraan wordt gewerkt.
 • Vertegenwoordigers van 6 organisaties en het Baskische Energie Cluster hebben deelgenomen aan een missie naar Nederland van 9 tot 11 mei om het succesvolle promotiemodel omtrent elektrisch vervoer te ontdekken. Ook hebben zij zakelijke mogelijkheden in kaart gebracht in relatie tot elektrische vervoersmiddelen en de bijbehorende oplaad-infrastructuur.
 • Wil jij deel uitmaken van de Community of Energy Top Talents? In samenwerking met bedrijven uit de energiewereld is de Topsector Energie op zoek naar talentvolle aankomende MSc-studenten voor het studiebeursprogramma Community of Energy Top Talents (CETT). Naast een financiële
 • De Energy Innovation Talks is een van de initiatieven van Topsector Energie om jonge talenten zich te laten horen. Studenten en young professionals (onder 30 jaar) kunnen daarmee invloed uitoefenen op de richting van de energietransitie.
 • Het programma is op 16 mei van start gegaan en onderzoekt onder andere de transportcapaciteit van offshore elektriciteit uit wind via de offshore gasinfrastrucuur en de bijbehorende mogelijkheden voor power-to-gas. Ook wordt onderzocht of elektriciteit is te genereren uit lege gasvelden (gas-to-wire) en of dit eventueel is te combineren met CO2-afvang.
  TKI Gas
 • Met het project Radiation Heat to Power and Steam (WRAPS) wil een consortium energie uit industriële restwarmte halen. Het Ministerie van Economische Zaken stelt met Topsector Energiesubsidie in totaal 1,5 miljoen euro beschikbaar.
  TKI Biobased Economy
 • Bij verbrandingsprocessen verdwijnt een aanzienlijke hoeveelheid warmte via de schoorsteen. Het terugwinnen van deze restwarmte met traditionele metalen warmtewisselaars is extreem moeilijk gebleken, met name doordat rookgassen vaak corrosief en/of vervuild zijn. Hierdoor wordt veel restwarmte gewoon de atmosfeer in geblazen.
  TKI Energie en Industrie
 • De School voor Mechatronica, Maintenance en Engineering (MME) binnen het ROC Tilburg staat vol met up-to-date apparatuur. De praktijk van het bedrijfsleven staat sinds 5 jaar letterlijk in de school. Het zorgt onder meer voor circa 25 procent minder uitval van leerlingen.
  Human Capital Agenda
 • Speciaal voor MKB-maakbedrijven heeft het Ministerie van Economische Zaken, als onderdeel van een beleidsexperiment, 8 masterclasses laten ontwikkelen. Deze worden deze zomer aangeboden door 4 verschillende kennisinstellingen verspreid over het land. Hiermee wil het ministerie het aanboren van nieuwe markten door de maakindustrie stimuleren.
 • Er is een nijpend tekort aan technisch geschoold personeel, terwijl de vraag naar (hoger opgeleide) elektrotechnici door de energietransitie alleen maar zal toenemen.
  Human Capital Agenda