Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Sneller aardgasvrij? Dankzij de nieuwe aanpak van Smart Energy Cities zijn aardgasvrije wijken nu binnen handbereik voor alle gemeenten. De afgelopen jaren is door het samenwerkingsverband Smart Energy Cities een aanpak ontwikkeld om de omslag naar aardgasvrije wijken te versnellen.
  TKI Urban Energy
 • Overstappen van fossiele vormen van energie naar nieuwe vormen zoals wind, zon, of geothermie, vereist enorme investeringen. Niet alleen in technologie, maar vooral ook in mensen. Om de klimaatdoelen te halen, moet snel worden geïnvesteerd in scholing, aantrekken van mensen, en begeleiding van werk naar werk voor wie zijn functie ziet verdwijnen.
  Digitalisering, Human Capital Agenda, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, TKI Nieuw Gas
 • Voldoende én goed vakpersoneel opleiden voor de energietransitie en de innovaties die hiermee gepaard gaan. 20 ROC’s en AOC’s gaan samen met bedrijven aan de slag om het klimaat- en energieakkoord in het middelbaar beroepsonderwijs tot een succes te maken. Op dinsdag 17 april bekrachtigden zij hun afspraken met het ondertekenen van hun manifest.
  Human Capital Agenda, TKI Urban Energy
 • Met veel verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van Leonie Janssen-Jansen, lid van de MVI-Brigade van de Topsector Energie.
  Maatschappelijk verantwoord innoveren energie
 • Het ministerie van VWS daagt start-ups en MKB-ers uit om mee te denken over innovaties voor het verduurzamen van sportterreinen en -accommodaties. Met de innovation challenge 'Energieneutrale Sportaccommodaties' zoekt VWS vooruitstrevende en innovatieve ideeën die bijvoorbeeld gaan bijdragen aan energiebesparing en -opwekking.
  TKI Urban Energy
 • Een consortium van marktpartijen en kennisinstituten, onder leiding van de Hogeschool Arnhem Nijmegen, gaat een prototype ontwikkelen voor een betaalbare en kleine warmtepomp die draait op propaan. TKI Urban Energy steunt het onderzoek, dat valt binnen het innovatiethema ‘Warmte- en Koude-Installaties’.
  TKI Urban Energy
 • De grondstoffenscanner voor het mkb is online. Met deze tool van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de maakindustrie krijgt een ondernemer direct inzicht in de risico’s van kritische grondstoffen en wat hij kan doen om deze risico’s voor zijn bedrijf te verminderen.
 • Jarenlang leverde Bronswerk Heat Transfer koelsystemen met ventilatoren die het inkocht bij andere bedrijven. Tot in Duitsland een strenge geluidsnorm werd ingevoerd. Het Nijkerkse bedrijf ontwikkelde daarom zelf de fluisterstille Whizz-Wheel®. De revolutionair nieuwe ventilator is nu een kernactiviteit van het bedrijf en opent wereldwijd nieuwe markten.
  TKI Energie en Industrie
 • Dear all,
  TKI Wind op Zee
 • Onze wereld verandert in een zodanig tempo dat we continue groei en ontwikkeling nodig hebben. We moeten allemaal een levenlang leren. Hoe zo'n levenslange leergemeenschap georganiseerd kan worden werd onderzocht door ISPT & NWGD en de Topsector Energie in het project GRIP op Drogen.
  Human Capital Agenda, TKI Energie en Industrie