Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Een leven lang leren geldt zeker in de droog- en ontwatertechnologie. Het GRIP-project is een van de projecten van het droog- en ontwatercluster van het ISPT. Het project wil nieuwe kennis van droogprocessen voor duurzame innovatie ontwikkelen en verspreiden. Deze enquête onderzoekt de tevredenheid over het beschikbare lesmateriaal en eventuele ontbrekende nieuwe thema's en kanalen.
  TKI Energie en Industrie
 • Eternal Sun ontwikkelde een testmachine voor zonnepanelen. De innovatieve technologie bleek een gat in de markt. Binnen enkele jaren wist de start-up uit te groeien tot een internationaal toonaangevende speler in een groeiende markt. Een passende investeerder en een succesvolle overname droegen bij aan het succes.
 • Op 3 april 2018 openen er meerdere subsidieregelingen voor energie-innovaties binnen de Topsector Energie. Met 130 miljoen euro stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dit jaar onderzoek, ontwikkeling en demonstraties rond duurzaam opgewekte energie, energiebesparing en slimme inpassing van energie.
 • Het rapport CCUS Innovation Analysis (december 2017) brengt de ervaringen en resultaten van zestien CCUS-projecten in kaart. Het gaat om subsidieprojecten die met TKI-toeslag zijn ondersteund. Alle projecten hebben hun doel gehaald en een groot aantal vervolgprojecten is of wordt gestart.
  TKI Nieuw Gas
 • Dear all,
  TKI Wind op Zee
 • Hoe zorgen we voor een integrale aanpak van de Noordzee als duurzame energiebron waarbij iedere gebruiker én de ecologische waarde van de Noordzee er beter van wordt? Commitment van alle stakeholders is daarbij van het grootste belang.
  Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, TKI Wind op Zee
 • Project 'Zon op Zee' van start
  TKI Urban Energy
 • RVO.nl deelt de volgende informatie.
  TKI Nieuw Gas
 • NWO heeft de call Duurzame Living Labs fase 1 opengesteld, die ook interessant is voor Topsector Energie. Vanuit de wetenschap is er behoefte om te experimenteren in een praktijkomgeving, waarbij met behulp van sensoren en uitgebreide monitoring nieuwe inzichten kunnen worden opgedaan over logistiek, transport, bereikbaarheid en mobiliteit.
  Maatschappelijk verantwoord innoveren energie
 • Op 30 januari organiseerden TKI Energie en Industrie (TKI E&I) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de eerste keer een projectenschouw voor de partners uit haar onderzoeksprogramma. Deelnemers uit de industrie en kennisinstellingen deelden hun ervaringen met de lopende en afgesloten projecten en wisselden ideeën uit.