Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Hydroscope sprak met David Petersen van TKI Urban Energy. Zij stelden hem de vraag waar hij denkt dat de mogelijkheden liggen om de energietransitie mogelijk te maken, en of dit wel veilig kan wanneer we aan legionella denken. Hij geeft aan dat er vele innovaties bezig zijn, maar we gaan hier in op de warmtapwaterbereiding.
  TKI Urban Energy
 • Het open source Energietransitiemodel (ETM) is mede door een bijdrage van de Topsector Energie geüpdatet met de laatste inzichten over (de toekomst van) staalproductie. Het ETM biedt gebruikers de mogelijkheid om verschillende opties te verkennen voor het decarboniseren van de Europese staalsector.
 • Het gaat om innovatie rond zogeheten smart multi-commodity energiesystemen (SMCES). Geïnteresseerde partijen kunnen projectvoorstellen indienen. Zoals bedrijven, netbeheerders en kennisinstellingen. In een SMCES worden productie en consumptie van verschillende energiedragers op verschillende schaalniveaus slim gecombineerd en aangestuurd.
  Systeemintegratie
 • Er is een groot tekort aan (technisch) personeel in de energiesector. Hoe gaan we hiermee om? Onderzoeksbureau Centerdata deed hiervoor een verkenning. Daarin zijn de overstapmogelijkheden in kaart gebracht vanuit andere sectoren. Het onderzoek is gedaan in opdracht van de Human Capital Agenda Topsectoren
  Human Capital Agenda, Topsector Algemeen
 • In 2020 investeerde de rijksoverheid € 255 miljoen in energieonderzoek en -innovatie. Voorgaande jaren was dit voor een groot deel gericht op duurzame energiebronnen. Nu staat vooral energiebesparing centraal in de industrie en groeit de aandacht voor opwek en opslag van energie.
  Topsector Algemeen
 • Door Marsha Wagner, Programmadirecteur Human Capital Agenda bij Topsector Energie.
  Topsector Energie in gesprek, Human Capital Agenda, Topsector Algemeen
 • Grootschalige inzet van hernieuwbare elektriciteit (elektriciteit uit duurzame energie) is belangrijk om de CO2-uitstoot te verminderen. De MOOI-regeling Systeemoplossingen grootschalige opwekking hernieuwbare elektriciteit (MOOI-SIGOHE) ondersteunt innovaties waarbij meerdere partijen in een keten samenwerken.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Digitalisering, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • De transitie naar ons toekomstige energiesysteem is een zeer complexe opgave. Daarin kan zogenaamde energiesysteemintegratie een belangrijke rol spelen. Dat draagt ertoe bij dat het energiesysteem van de toekomst net zo betrouwbaar, veilig en betaalbaar is als het huidige systeem, maar ook duurzaam wordt.
  Systeemintegratie, Topsector Algemeen
 • Het rapport getiteld “State-of-play on CO2 geological storage in 32 European countries — an update” is een vervolg op een overzicht van 8 jaar geleden. Het geeft een uitstekend overzicht van de ontwikkelingen op het terrein van CCS, projecten (in voorbereiding en voltooid), beleid, onderzoek en maatschappelijk draagvlak.
  TKI Nieuw Gas
 • De Offshore Wind Innovators Award is weer terug! Zoals de naam al doet vermoeden, zet deze wedstrijd het meest innovatieve MKB-bedrijf van 2021 in de offshore wind in de kijker. Denkt u dat uw MKB kans maakt om te winnen? Dien uw aanvraag vóór 8 februari 2022 in op de website van Offshore Wind Innovators.
  TKI Wind op Zee