Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • De vernieuwde internationale waterstofgids is gepresenteerd.
  TKI Nieuw Gas
 • Er zijn 114 vooraanmeldingen ingediend voor de MOOI-regeling. Het gaat om samenwerkingsverbanden die innovaties ontwikkelen die op korte termijn bijdragen aan de Nederlandse Klimaatdoelen. Voor de opgaven op het gebied van Elektriciteit, Gebouwde Omgeving en Industrie is in totaal € 81,4 miljoen subsidie beschikbaar.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Systeemintegratie
 • Invest-NL lanceert deze Hydrogen Business Challenger om bedrijven in de maakindustrie van waterstof te begeleiden naar een verbeterd businessplan om succesvol financiers aan te kunnen trekken. Is jouw onderneming bezig met een kansrijke innovatie om elektrolyse door te ontwikkelen of beter te integreren in het energiesysteem?
  TKI Nieuw Gas
 • De huidige krapte op de arbeidsmarkt dreigt de energietransitie te vertragen. Om de klimaatdoelen te halen zijn vele tienduizenden extra arbeidskrachten nodig. Waar halen we die vandaan? Op de Energy Outlook Conferentie 2022 gingen we in op deze vraag. Arbeidsmarkt en scholing zijn belangrijke factoren in de transitie naar een duurzame economie.
  Human Capital Agenda, Topsector Algemeen
 • Schrijf je nu in en pitch jouw investeringsaanbod tijdens de Energy Investor Day op 13 juni 2022.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • Met de aanstelling van Willem Hazenberg als practor Waterstof in de Industrie zet Drenthe College de eerste stappen om een practoraat ‘Waterstof in de Industrie’ te starten. Het practoraat is onderdeel van de ambities van de RegioCampus in Emmen.
 • Het kabinet stelt € 720 miljoen beschikbaar voor innovatieprogramma’s waterstof en duurzame materialen. Hiervan is € 570 miljoen nog onder voorwaarden van Het Nationaal Groeifonds. De voorstellen ‘GroenvermogenNL 2’ en ‘Duurzame Materialen NL’ krijgen dit geld. Dit geld zal een belangrijk impuls kunnen gegeven aan zowel de innovatiekracht als de bijbehorende ecosystemen op deze thema’s.
  Topsector Algemeen
 • In deze eerste nieuwsbrief staan de volgende onderwerpen: •    Interview Anne Melchers •    Nieuws vanuit NWP: hoe blijft u op de hoogte? •    Samenvatting consultatie marktordening waterstof •    € 13 miljard beschikbaar voor duurzame projecten met SDE++ •    Een overzicht van 10 jaar waterstofinnovaties
  TKI Nieuw Gas
 • India en Nederland lanceren 4 april 2022 een internationale landencoalitie voor de ontwikkeling van bio-raffinage gericht op duurzame brandstoffen, grondstoffen, chemie en materialen. Samen met Brazilië, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie bundelen India en Nederland binnen Mission Innovation hun innovatiekracht in de zogeheten ‘Integrated Biorefineries’.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, Internationale export en kennisagenda
 • In 2050 willen we een klimaat neutrale en circulaire economie realiseren. Daarvoor is een omschakeling nodig naar groene grondstoffen voor chemie, materialen en brandstoffen. In al deze ketens moeten de huidige gebruikte fossiele grondstoffen worden vervangen.
  TKI Biobased Economy, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, Topsector Algemeen