Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Het aantal waterstofprojecten in Nederland is in het afgelopen jaar met meer dan 25% toegenomen. Opvallende trend is dat de nieuwe projecten vaker gericht zijn op realisatie van waterstofkansen. Daarbij zijn projectleiders optimistisch over het behalen van de ambities uit het Klimaatakkoord: 500 MW elektrolyse in 2025 en 3-4 GW in 2030. Beide targets zijn haalbaar.
  TKI Nieuw Gas
 • Groen gas staat de laatste maanden midden in de belangstelling en de ambities voor 2030 zijn hoog; zowel in Nederland (2 BCM) als in Europa (35 BCM). Willen we die volumes kunnen realiseren, dan is innovatie onontbeerlijk.
  TKI Nieuw Gas
 • Welke vaardigheden moeten we nu precies inzetten om onze klimaatambities waar te kunnen maken? Om meer inzicht daarin te krijgen, heeft Wise-up Consultancy dit in kaart gebracht. Welke digitale vaardigheden zijn leidend en hoe kunnen we deze vaardigheden bij zoveel mogelijk mensen opschalen en versnellen?
  Digitalisering, Human Capital Agenda
 • Een nieuwe subsidie moedigt ondernemers en onderzoeksinstellingen aan nieuwe producten, diensten of processen te ontwikkelen die een boost geven aan deze ‘kringloopeconomie’. Zij kunnen deze vanaf 5 juli aanvragen.
  TKI Energie en Industrie
 • Ben jij op zoek naar een investeerder voor jouw investeringsaanbod? Schrijf je nu in voor een pitch op 29 september 2022.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • Door de versnelling in de energietransitie neemt de productie van groen gas toe. Zoveel zelfs dat er in de zomermaanden soms meer gas geproduceerd dan gebruikt wordt. Hierdoor ontstaat een overaanbod van groen gas in lokale gasnetten. Voor mensen met een oplossing voor dit probleem heeft Alliander een Innovatie challenge opgezet.
  TKI Nieuw Gas
 • Op 29 juni heeft minister Jetten voor Klimaat en Energie verschillende brieven naar de Tweede Kamer gestuurd incl. bijlagen. Hierin komen de volgende onderwerpen aan de orde:
  TKI Nieuw Gas
 • Alliander is op zoek naar oplossingen om het overschot aan groen gas in de zomer kwijt te kunnen op het bestaande gasnet. Daarom daagt Alliander ondernemers, uitvinders en vernieuwers uit met innovatieve oplossingen te komen. Tijdens de zomermaanden wordt namelijk meer groen gas geproduceerd dan dat er verbruikt wordt.
  TKI Nieuw Gas
 • De top uit het bedrijfsleven en de kenniswereld hebben op 29 juni 2022 tijdens de vierde bestuurlijke rondetafel ‘Waterstof en Groene Chemie’ verdere afspraken gemaakt over de opschaling van technologie en de intensivering van onderzoek en innovatie. Dit gebeurde onder het voorzitterschap van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat.
  TKI Nieuw Gas
 • In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 70 procent van de totale elektriciteitsproductie in 2030 bestaat uit hernieuwbare (duurzaam opgewekte) elektriciteit. Dit is een grote uitdaging. De productie van groene waterstof is daarbij van grote betekenis. Maar dit is nog erg duur.
  TKI Nieuw Gas