Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • In 2030 wil Nederland op grote schaal groene waterstof produceren als onderdeel van de energietransitie. Om dit mogelijk te maken moet de kostprijs flink dalen. Met het project HyScaling gaan bijna 30 Nederlandse partijen samen de uitdaging aan.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas
 • De regeling Systeemintegratie 2022 (SMCES) van de Topsector Energie is open tot en met 29 maart 2022. Bedrijven, netbeheerders en kennisinstellingen kunnen projectvoorstellen indienen. Het gaat om innovatie rond zogeheten smart multi-commodity energiesystemen (SMCES). Geïnteresseerde partijen kunnen projectvoorstellen indienen. Zoals bedrijven, netbeheerders en kennisinstellingen.
  Systeemintegratie
 • Wat zijn Energy Hubs? Welke kansen bieden zij voor ons energiesysteem? Zijn er belemmeringen voor opschaling? Op de TSE Werkconferentie stonden deze vragen centraal bij de sessie Systeemintegratie.
  Systeemintegratie, Topsector Algemeen
 • Om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te bereiken is er versnelling, samenwerking en kennisdeling nodig. De Werkconferentie van 17 februari ging over deze onderwerpen. De energietransitie vraagt om een schaalsprong. Hoe gaat dit in de praktijk, wat is de kijk van het nieuwe Boegbeeld van de Topsector Energie hierop en wat vinden jonge professionals belangrijk?
  Topsector Algemeen
 • Meld je aan wanneer jij jouw innovatie voor een digitaal offshore windpark verder wilt brengen 
  TKI Wind op Zee
 • De verkennende studie ‘Ontwikkeling van het belang van energie voor Nederland’ brengt het gebruik en de productie van (fossiele) energie in de Nederlandse economie in kaart van 2010 tot 2020. Wat zijn daarbij de belangrijkste ontwikkelingen ten opzichte van het afgelopen decennium? En is er al zicht op een structurele verandering? Onderzoeksbureau Ecorys voerde het onderzoek uit.
  TKI Energie en Industrie, Systeemintegratie, Topsector Algemeen
 • Waterstof ontwikkelt zich in een razendsnel tempo. Het (innovatie) ecosysteem rondom waterstof, het netwerk van personen en organisaties dat met waterstof bezig is, groeit hard. Er zijn veel nieuwe toetreders op dit terrein. De informatiebehoefte is groot.
  TKI Nieuw Gas
 • Tijdens de Werkconferentie van de Topsector Energie op 17 februari 2022, lanceerde het programma Digitalisering de nieuwe Digitaliseringsagenda. Arash Aazami, een van de auteurs, vertelde waar het programma de komende jaren aan zal werken. Samen met Harold Veldkamp, directeur van het programma, en experts uit de IT-branche ging hij in op een aantal hoofdthema’s uit de agenda.
  Digitalisering, Topsector Algemeen
 • Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is een digitale marktconsultatie gestart waarbij gevraagd wordt naar uw mening over de ordening van de waterstofmarkt.
  TKI Nieuw Gas
 • Een duurzame industrie in Nederland kan niet bestaan zonder groene elektriciteit, duurzame gassen of circulaire grondstoffen. Dat lijkt een open deur. Maar in de praktijk is het razend ingewikkeld om die gebieden samen te brengen. Op 1 april gaat de derde editie van de MOOI-subsidieregeling in, met precies dát doel: bundelen van de innovatiekracht.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee