Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Vanuit de MOOI-regeling (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie) kregen het afgelopen halfjaar 26 innovatieve projecten subsidie die bijdragen aan de klimaatdoelen. In totaal werd € 81,4 miljoen verdeeld, waarmee het geld voor de subsidie op is.
  TKI Biobased Economy, Topsector Energie in gesprek, TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Digitalisering, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, Systeemintegratie, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • De Topsector Energie heeft bijzondere aandacht voor cybersecurity in de hernieuwbare energiesector. Eerder dit jaar zijn door de Topsector Energie en RVO gesprekken gevoerd met stakeholders in het energiedomein. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat het delen van kennis en ervaringen op het gebied van cybersecurity essentieel is. Maar hoe organiseer je dat?
  Digitalisering
 • In de energietransitie spelen Webbers een belangrijke rol. Een Webber is een horizontale netwerkleider, die mensen en organisaties met elkaar verbindt. Maar hoe doe je dat? Om ze samen te laten werken, te leren en te innoveren: precies waar de energietransitie om vraagt.
  TKI Urban Energy, Human Capital Agenda
 • Vanwege de grote dynamiek in de waterstofsector, heeft TKI Nieuw Gas een geactualiseerde versie van haar innovatieagenda voor waterstof die uit 2020 stamt gepubliceerd. Bij het samenstellen van de innovatieagenda zijn de volgende vragen als leidraad gebruikt:
  TKI Nieuw Gas
 • Permanente beschikbaarheid van elektriciteit is geen zekerheid meer. Dit maakt het onderwerp industriële flexibiliteit, het tijdelijk op- en afschalen van de productie, uiterst actueel. Vooral een voorspeld tekort van 9 GW aan elektriciteit gedurende gemiddeld 500 uur per jaar in 2030, betekent een grote uitdaging. Dit zorgt ervoor dat industriële flexibiliteit geen bonus is, maar noodzaak.
  TKI Energie en Industrie
 • Waterstof wordt een essentieel element voor de verduurzaming van de industrie, transport en een gebalanceerd duurzaam energiesysteem. Deze schone energiedrager kan en zal ook dicht bij de duurzame energiebronnen op zee worden geproduceerd om na 2030 verdere uitrol van offshore wind en inpassing in het energiesysteem mogelijk te maken.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee
 • De energiehuishouding in en om een woning is te optimaliseren door de inzet van warmtepompen, ladende elektrische auto’s, thuisbatterijen en zonnepanelen onderling af te stemmen. Zo besparen huishoudens kosten en dragen ze bij aan een duurzaam stroomgebruik binnen de grenzen van het stroomnet.
  TKI Urban Energy
 • Op maandag 16 januari 2023 opent de nieuwe ronde voor de zeer populaire innovatiemakelaarsregeling van de Topsector Energie. Met deze regeling kunnen mkb-ondernemingen een vergoeding van 80% krijgen voor het in huren van een innovatiemakelaar. Deze vergoeding kan maximum 10.000 euro (excl. BTW) per mkb-onderneming bedragen.
  TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, Financieringsloket, Topsector Algemeen
 • De zes industrieorganisaties die zich met gastransport, -distributie, -opslag en -import bezig houden hebben in samenwerking met de European Hydrogen Backbone deze kaart samengesteld. Ook diverse Nederlandse projecten zitten erin.
  TKI Nieuw Gas
 • Organisaties die werken aan onderzoek of ontwikkeling van conversietechnologieën die CO2 en CO benutten als circulaire grondstof, of overwegen hier binnenkort mee te starten, kunnen zich aansluiten bij Groenfondsvoorstel FutureCarbonNL. Dit Groeifonds-voorstel wil in Nederland een toonaangevende carbontech-sector opbouwen.
  TKI Energie en Industrie