Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Het consortium richt zich op studie en onderzoek naar een grootschalig, duurzaam Europees energiesysteem op de Noordzee. Dit moet leiden tot de totstandkoming van een North Sea Wind Power Hub in de periode 2030‑2050.
  TKI Wind op Zee, TKI Gas
 • Projectvoorstellen voor de subsidieregeling Waterstof kunnen tot 7 november 2017 worden ingediend. De subsidieregeling is op 1 juli jl. opengesteld. Tot drie weken vóór sluiting van de regeling kunnen geïnteresseerde bedrijven en kennisinstellingen hun projectidee laten toetsen door RVO.nl (vóór 18 oktober).
  TKI Gas
 • Het programma Systeemintegratie laat een haalbaarheidsonderzoek doen naar de winning van waterstof uit aardgas, afvang van het bijproduct CO2 en opslag in oude gasvelden in de Noordzee. Daarmee ontstaat een grootschalige buffervoorraad van flexibele en emissievrije energie. Opgeslagen waterstof is op ieder moment inzetbaar.
  TKI Gas, Systeemintegratie
 • Gasunie, Vattenfall/Nuon en Statoil starten een innovatieproject om waterstof toe te passen in de elektriciteitsproductie van de Magnum-centrale in de Groningse Eemshaven. Nuon wil per 2023 een van de drie units van de centrale laten overschakelen op waterstof.
  TKI Gas
 • Gasunie-dochters EnergyStock en Gasunie New Energy gaan bij aardgasbuffer Zuidwending in Groningen duurzame elektriciteit omzetten in waterstof met ongeveer vijfduizend zonnepanelen. Dit pilotproject (HyStock) wordt de eerste power-to-gasfaciliteit in Nederland met een capaciteit van 1 megawatt (MW).
  TKI Gas
 • Het programma is op 16 mei van start gegaan en onderzoekt onder andere de transportcapaciteit van offshore elektriciteit uit wind via de offshore gasinfrastrucuur en de bijbehorende mogelijkheden voor power-to-gas.
  TKI Gas
 • Zowel de invloed van individuele als institutionele oordelen over de verschillende gastoepassingen worden tegen het licht gehouden. De uitkomsten vormen een leidraad voor beleidsbeslissingen over de toekomstige gasinfrastructuur in relatie tot de publieke opinie. Ook de TU Delft neemt deel aan het onderzoek.
  TKI Gas