Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Eind mei verscheen de white paper Offshore systeemintegratie als transitieversneller op de Noordzee. Het programma richt zich op slimme koppelingen tussen offshore windenergie en gasinfrastructuur. Kwartiermaker René Peters (TNO en TKI Nieuw Gas) licht de potentie toe.
  TKI Nieuw Gas
 • De Nederlandse industrie illustreert in een video hoe de grondstoffen­transitie zich voltrekt. De industrie is verantwoordelijk voor 45% van de Nederlandse CO2-uitstoot. Meer dan 30 partijen hebben zich verenigd om de CO2-uitstoot van de sector tot nul te reduceren in 2050.
  TKI Nieuw Gas
 • Sandor Gaastra, directeur-generaal Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft het rapport 'Green Liaisons, hernieuwbare moleculen naast duurzame elektronen. Contouren van een routekaart Hernieuwbare Gassen 2050' in ontvangst genomen.
  TKI Nieuw Gas
 • Overstappen van fossiele vormen van energie naar nieuwe vormen zoals wind, zon, of geothermie, vereist enorme investeringen. Niet alleen in technologie, maar vooral ook in mensen. Om de klimaatdoelen te halen, moet snel worden geïnvesteerd in scholing, aantrekken van mensen, en begeleiding van werk naar werk voor wie zijn functie ziet verdwijnen.
  Digitalisering, Human Capital Agenda, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, TKI Nieuw Gas
 • IEA Bioenergy heeft onlangs twee brochures uitgebracht op het gebied van hernieuwbaar gas die interessant zijn om te vermelden.
  TKI Nieuw Gas
 • Uit de evaluatie van het innovatieprogramma small-scale LNG (2012-2017) van TKI Nieuw Gas blijkt dat de markt voor LNG zich verder ontwikkelt. De veiligheidsnormen voor LNG zijn vastgesteld evenals de regelgeving (o.a. PGS, CCR). De tankinstallaties voldoen aan de norm en er is een netwerk opgetuigd voor tanken en bunkering in Nederland.
  TKI Nieuw Gas
 • Op 3 april 2018 openen de subsidieregelingen voor energie-innovaties binnen de Topsector Energie. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt dit jaar 33,4 miljoen euro extra beschikbaar voor energie-innovatie.
  Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, TKI Biobased Economy, TKI Wind op Zee, TKI Nieuw Gas, TKI Energie en Industrie, Systeemintegratie
 • Over tien jaar is waterstof qua technologie klaar voor grootschalige introductie in een heel scala van toepassingen in Nederland. Ulco Vermeulen, voorzitter van het TKI Nieuw Gas van de Topsector Energie, heeft vandaag de Routekaart Waterstof aangeboden aan Sandor Gaastra, directeur-generaal Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
  TKI Nieuw Gas
 • Op 3 april 2018 openen er meerdere subsidieregelingen voor energie-innovaties binnen de Topsector Energie. Met 130 miljoen euro stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dit jaar onderzoek, ontwikkeling en demonstraties rond duurzaam opgewekte energie, energiebesparing en slimme inpassing van energie.
  Digitalisering, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, TKI Biobased Economy, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, TKI Nieuw Gas, TKI Energie en Industrie, Systeemintegratie
 • Het rapport CCUS Innovation Analysis (december 2017) brengt de ervaringen en resultaten van zestien CCUS-projecten in kaart. Het gaat om subsidieprojecten die met TKI-toeslag zijn ondersteund. Alle projecten hebben hun doel gehaald en een groot aantal vervolgprojecten is of wordt gestart.
  TKI Nieuw Gas