Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Op 3 april 2018 openen de subsidieregelingen voor energie-innovaties binnen de Topsector Energie. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt dit jaar 33,4 miljoen euro extra beschikbaar voor energie-innovatie.
  Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, TKI Biobased Economy, TKI Wind op Zee, TKI Nieuw Gas, TKI Energie en Industrie, Systeemintegratie
 • Over tien jaar is waterstof qua technologie klaar voor grootschalige introductie in een heel scala van toepassingen in Nederland. Ulco Vermeulen, voorzitter van het TKI Nieuw Gas van de Topsector Energie, heeft vandaag de Routekaart Waterstof aangeboden aan Sandor Gaastra, directeur-generaal Energie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
  TKI Nieuw Gas
 • Op 3 april 2018 openen er meerdere subsidieregelingen voor energie-innovaties binnen de Topsector Energie. Met 130 miljoen euro stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dit jaar onderzoek, ontwikkeling en demonstraties rond duurzaam opgewekte energie, energiebesparing en slimme inpassing van energie.
  Digitalisering, Human Capital Agenda, Internationale export en kennisagenda, Maatschappelijk verantwoord innoveren energie, TKI Biobased Economy, TKI Wind op Zee, TKI Urban Energy, TKI Nieuw Gas, TKI Energie en Industrie, Systeemintegratie
 • Het rapport CCUS Innovation Analysis (december 2017) brengt de ervaringen en resultaten van zestien CCUS-projecten in kaart. Het gaat om subsidieprojecten die met TKI-toeslag zijn ondersteund. Alle projecten hebben hun doel gehaald en een groot aantal vervolgprojecten is of wordt gestart.
  TKI Nieuw Gas
 • RVO.nl deelt de volgende informatie.
  TKI Nieuw Gas
 • DeepNL is een langlopend NWO-onderzoeksprogramma met als doel fundamentele stappen te maken in het kwantitatief en fysisch onderbouwde begrip van de dynamiek van de diepe ondergrond onder invloed van mijnbouwactiviteiten zoals bijvoorbeeld gaswinning en CO2-opslag.
  TKI Nieuw Gas
 • Inventarisatie van Nederlandse waterstofinitiatieven, variërend van uitgebreide plannen tot concrete projecten. Nederland telt momenteel ruim 100 waterstofinitiatieven. Met inzicht in de rol van alle belanghebbenden voor een succesvolle introductie van waterstof en een overzicht van alle bedrijven en instellingen rond waterstofinitiatieven.
  TKI Nieuw Gas
 • Onderzoek van DNV GL wijst uit dat de hogedrukgasinfrastructuur in Nederland geschikt is voor veilig transport van 100 procent waterstof- en aardgaswaterstofmengsels. Daarvoor moeten wel de compressoren en gashoeveelheidsmeters worden aangepast. Ook de regels van waterstoftransport via het leidingennetwerk moeten worden herzien.
  TKI Nieuw Gas
 • Het consortium richt zich op studie en onderzoek naar een grootschalig, duurzaam Europees energiesysteem op de Noordzee. Dit moet leiden tot de totstandkoming van een North Sea Wind Power Hub in de periode 2030‑2050.
  TKI Wind op Zee, TKI Nieuw Gas
 • Projectvoorstellen voor de subsidieregeling Waterstof kunnen tot 7 november 2017 worden ingediend. De subsidieregeling is op 1 juli jl. opengesteld. Tot drie weken vóór sluiting van de regeling kunnen geïnteresseerde bedrijven en kennisinstellingen hun projectidee laten toetsen door RVO.nl (vóór 18 oktober).
  TKI Nieuw Gas