Wie zijn wij?

De organisatie van Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) Gas heeft een overkoepelend bestuur, een bureau voor de dagelijkse besturing en hoofdlijnen waar gasgerelateerde onderwerpen in kunnen worden onderverdeeld.

Hoofdlijnmanagers

De vijf hoofdlijnen hebben elk een eigen hoofdlijnmanager, die voor hun hoofdlijn voorstellen initiëert en de uitvoering van deze voorstellen inhoudelijk volgt.

Managers hoofdlijnen:

 • Rene Peters – Upstream Gas
 • Johan Wempe – Groen Gas
 • Khalid Tatchi – Small Scale LNG
 • Marcel Weeda – Waterstof
 • Jan Hopman – CCUS.

Adviesraden

We werken op alle niveaus samen met onafhankelijke adviesraden. Deze adviserende organen helpen de verschillende hoofdlijnmanagers bij hun taken, zoals het nemen van bepaalde beslissingen of afspraken maken.

Bestuur

Het bestuur van TKI Gas bestaat uit vertegenwoordigers uit de gassector, aangevuld met een medewerker van het ministerie van Economische Zaken die als waarnemer aanwezig is. De bestuursleden nemen op persoonlijke titel zitting in het bestuur, ofwel zij vertegenwoordigen niet het belang van hun eigen organisatie. Het bestuur wordt ondersteund door een klein TKI Gas-bureau dat kantoor houdt in Amersfoort, bij ISPT.

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:

 • Ulco Vermeulen (voorzitter)
 • Anton Broenink
 • Berend Scheffers
 • Robert Kleiburg
 • Hugo Vos
 • Rien Herber
 • Erik van Engelen
 • David Smeulders
 • Douwe Faber
 • Albert Dalhuijsen
 • Birgitta Westgren (waarnemer vanuit ministerie van EZ)
 • Richard van de Sanden.

Directeur:

 • Jörg Gigler.

Ondersteuning vanuit RVO:

 • Marco Schwegler
 • Jeroen van Hengstum.