TKI Wind op Zee

Energieopwekking op zee is een essentieel onderdeel voor een succesvolle omschakeling naar een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening in Nederland. Het TKI Wind op Zee stimuleert de ontwikkeling van offshore innovaties door middel van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie om zo offshore energie een grote bijdrage te laten leveren aan de energietransitie.

Waar kunnen wij u bij helpen:

Innovatieprogramma

Dit programma sluit zich aan op het MMIP 1 (Meerjarig Missiegedreven Innovatieprogamma) dat zich richt op hernieuwbare elektriciteit op zee. Hierbij wordt ingezet op drie thema’s: kostenreductie en optimalisatie, integratie in het energiesysteem en integratie in de omgeving. Kom meer te weten over het innovatieprogramma.

Matchmaking

Bent u op zoek naar een partner voor een onderzoeksproject? Vul dan het matchmakingformulier in of neem contact met ons op.

Delen van kennis

Jaarlijks publiceert het TKI Wind op Zee een aantal onderzoeken over de status van kennis en innovatie in de offshore energiesector. Vind een een overzicht van recente publicaties en kennisdossiers hier

Ondersteuning bij finanicering

De overheid stimuleert activiteiten die plaatsvinden binnen het programma van het TKI Wind op Zee door het beschikbaar stellen van subsidies, uitgevoerd door de RVO. Kom meer te weten over relevante subsidieregelingen.

 

Projectendatabase  Project in Beeld  Baanbrekend MKB  Vind uw Partner  Financieringsloket

Nieuws