Subsidieregelingen voor Wind op Zee

De overheid stimuleert activiteiten die plaatsvinden binnen het programma van het TKI Wind op Zee door het beschikbaar stellen van subsidies. Er zijn subsidies voor verschillende soorten activiteiten en voor verschillende soorten aanvragers.

Naam regeling Omschrijving
Wind op Zee R&D projecten Voor projecten die gericht zijn op onderzoek en ontwikkeling met als doel om de kostprijs van windenergie op zee op langere termijn te reduceren. Voor projecten die mogelijk zijn zonder demonstratie.
Hernieuwbare Energie regeling Binnen de Hernieuwbare Energie regeling worden projecten ondersteund die als doel hebben om kostenreductie van windenergie op zee binnen de termijnen van het Energieakkoord (2030) te realiseren.
Systeemintegratie op de Noordzee Regeling, samen met TKI Gas, gericht op het creëren van meerwaarde door samenwerking tussen offshore windparken en gas- (en olie-) activiteiten op de Noordzee.
DEI-regeling (Demonstratieprojecten) TopSector Energie-regeling voor projecten waarin innovatieve technologieën worden toegepast die energie besparen of duurzame energie opwekken. Met de regeling DEI kunt u financiering krijgen voor demonstraties (investeringsprojecten) van producten, processen en/of diensten.
MIT-regeling Adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten voor MKB.
Subsidie Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie Deze regeling helpt veelbelovende innovaties, die al vroegtijdig de ethische en maatschappelijke aspecten van de innovatie meenemen.
Innovatiemakelaars Heeft u als startende of als MKB-ondernemer behoefte aan ondersteuning van een 'innovatiemakelaar'?
Energiesysteemintegratie & big data Voor wetenschappers en publieke/private partijen die samen financiering willen aanvragen voor vernieuwend onderzoek op het gebied van energiesysteemintegratie en big data.
Subsidie voor Systeemintegratiestudies Deze stimuleert haalbaarheidsstudies naar de grootschalige opslag en conversie van duurzaam opgewekte elektriciteit. Het gaat om studies voorafgaand aan een R&D-project of een investeringsproject.

Vragen?

Hebt u vragen over welke subsidiemogelijkheid het beste bij uw project past of over details van een subsidieaanvraag?

Voor vragen met betrekking tot de regeling kunt u contact opnemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer: 088 042 42 42 of neem schriftelijk contact op met RVO d.m.v. het contactformulier.

MKB-ondernemers kunnen ook contact opnemen met InnovatieLink. Voor offshore wind is Martin Weissmann uw aanspreekpunt.

Voor vragen over de inhoud van het programma kunt u per mail contact opnemen met het TKI Wind op Zee.

Europese subsidie

Horizon 2020 is het programma van de Europese commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Horizon 2020 loopt sinds 1 januari 2014 en is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7). Horizon 2020 heeft een totaalbudget van ongeveer 80 miljard euro voor de periode 2014 - 2020. In de periode van 2018 - 2020 is er 37 miljoen beschikbaar voor alle sectoren vanuit Europa.

Lees meer op de website van RVO of de participant portal van de Europese Commissie of the programma pagina van Horizon2020 van de Europese Commissie.

Horizon 2020 trainingen: RVO organiseert diverse trainingen en workshops waarin u wegwijs wordt gemaakt in Horizon 2020. U leert welke kansen er liggen in Horizon 2020 en welke stappen u zelf kunt zetten. U leert hoe u kansrijke projectvoorstellen indient. Ook raakt u vertrouwd met de verschillende financiële en juridische aspecten die van belang zijn. Lees meer

Vragen?

Team IRIS (voorheen EG-Liaison of EGL) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, maakt u wegwijs binnen Horizon 2020 en vergroot zo uw kansen op een succesvolle deelname. Verder kan het Team u informeren over de diverse calls. Team IRIS is het Nederlandse National Contact Point voor Horizon 2020.