Subsidieregelingen voor Wind op Zee

Het TKI Wind op Zee programma omvat programmalijnen die zich richten op de ontwikkeling van technologie, samenwerking op de Noordzee en integratie in het energiesysteem, waaronder grootschalige offshore energieopslag en conversie.

Er worden drie programmalijnen onderscheiden:

  • Kostenreductie en optimalisatie. Hieronder vallen onderwerpen zoals ondersteuningsconstructies, windturbines en het windpark, netwerk en digitalisering, transport, installatie en logistiek en beheer en onderhoud.
  • Integratie in het energiesysteem. Hieronder vallen de onderwerpen grote schaal smart transmission systems, het net op zee en conversie en opslag.
  • Integratie in de omgeving met als onderwerpen meervoudig ruimte gebruik van offshore windparken en het verbeteren van ecologische waarde van offshore windparken

Het onderzoeksprogramma wordt ondersteund door meerdere subsidie instrumenten of regelingen.

Lees meer over het programma.

Wilt u weten hoe u het beste een voorstel voor een regeling in kunt dienen? Maak dan gebruik van onze checklist.

Subsidiemogelijkheden

De overheid stimuleert activiteiten die plaatsvinden binnen het programma van het TKI Wind op Zee door het beschikbaar stellen van subsidies. Er zijn subsidies voor verschillende soorten onderzoek, aanvragers en thema's.

TRL Range Kostenreductie en optimalisatie Integratie in het energiesysteem Integratie in de omgeving
Low TRLs: Discovery  

NWO subsidies voor academisch onderzoek

Programma Kennis en innovatieconvenant

Nationale Wetenschapsagenda
 

NWO subsidies voor academisch onderzoek

Programma Kennis en innovatieconvenant

Nationale Wetenschapsagenda

NWO subsidies voor academisch onderzoek

Programma Kennis en innovatieconvenant

Nationale Wetenschapsagenda

Mid TRLs: Development

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) (voor industrieel en experimenteel onderzoek)

-  Hernieuwbare Energieregeling

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

High TRLs: Demonstration & Deployment

-  Hernieuwbare Energieregeling

-  DEI+ 2021

-  DEI+ 2021

-  DEI+ 2021

Naast de regelingen in bovenstaand schema is er de mogelijkheid voor het aanvragen van PPS-programmatoeslag in samenwerking met kennisinstellingen. Lees meer
 

Hieronder vindt u een korte omschrijving van deze regelingen.

DEI+ 2021 (Demonstratieprojecten) 
Topsector Energie-regeling voor projecten waarin innovatieve technologieën worden toegepast die energie besparen of duurzame energie opwekken. Met de regeling DEI kunt u financiering krijgen voor demonstraties (investeringsprojecten) van producten, processen en/of diensten. Lees meer over de DEI-regeling (Demonstratieprojecten) 

 

Hernieuwbare Energieregeling   
Binnen de Hernieuwbare Energie regeling worden projecten ondersteund die als doel hebben om kostenreductie van windenergie op zee binnen de termijnen van het Energieakkoord (2030) te realiseren. Lees meer over de Hernieuwbare Energieregeling   

 

PPS-programmatoeslag
Subsidie-instrument gericht op samenwerkingsprojecten voor verschillende TRL-niveaus en onderwerpen. Lees meer over de PPS-programmatoeslag

In 2021 stond er een open call uit voor innovatieprojecten rond Offshore Floating Solar - deze is nu gesloten. Houd deze pagina in de gaten voor meer open calls. 

Overige regelingen die wellicht voor u interessant zijn:

Innovatiemakelaars
Heeft u als startende of als MKB-ondernemer behoefte aan ondersteuning van een 'innovatiemakelaar'? Lees meer over de innovatiemakelaars

 

MIT-regeling
Adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten voor MKB. Lees meer over de MIT-regeling

 

Topsector Energiestudies Industrie

Deze regeling is primair gericht op de Industrie, maar heeft ook raakvlakken met sommige onderdelen van de offshore windsector, zoals recycling van materialen en waterstofproductie Lees meer over de Topsector Energiestudies Industrie

 

Vragen?

Hebt u vragen over welke subsidiemogelijkheid het beste bij uw project past of over details van een subsidieaanvraag?

Voor vragen met betrekking tot de regeling kunt u contact opnemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zij zijn schriftelijk te bereiken d.m.v. dit contactformulier.

MKB-ondernemers kunnen ook contact opnemen met Offshore Wind Innovators. Voor offshore wind is Martin Weissmann uw aanspreekpunt.

Voor vragen over de inhoud van het programma kunt u per mail contact opnemen met het TKI Wind op Zee.

Alleen de officiële informatie op de website van RVO is leidend.

Europese subsidie

Horizon 2020 is het programma van de Europese commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Horizon 2020 loopt sinds 1 januari 2014 en is de opvolger van het Zevende Kaderprogramma (KP7). Horizon 2020 heeft een totaalbudget van ongeveer 80 miljard euro voor de periode 2014 - 2020. In de periode van 2018 - 2020 is er 37 miljoen beschikbaar voor alle sectoren vanuit Europa.

Lees meer op de website van RVO of de participant portal van de Europese Commissie of the programma pagina van Horizon2020 van de Europese Commissie.

Horizon 2020 trainingen: RVO organiseert diverse trainingen en workshops waarin u wegwijs wordt gemaakt in Horizon 2020. U leert welke kansen er liggen in Horizon 2020 en welke stappen u zelf kunt zetten. U leert hoe u kansrijke projectvoorstellen indient. Ook raakt u vertrouwd met de verschillende financiële en juridische aspecten die van belang zijn. Lees meer

Vragen?

Team IRIS (voorheen EG-Liaison of EGL) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, maakt u wegwijs binnen Horizon 2020 en vergroot zo uw kansen op een succesvolle deelname. Verder kan het Team u informeren over de diverse calls. Team IRIS is het Nederlandse National Contact Point voor Horizon 2020.