TKI Nieuw Gas

Aardgas wordt in de toekomst steeds vaker alleen nog als energiebron ingezet als duurzamere alternatieven ontbreken. In de overgangsfase naar 2050 helpt het TKI Nieuw Gas kennisinstellingen en bedrijven bij de ontwikkeling van innovaties om de duurzame gasketen tot stand te brengen.

Agenda innovatieve gastoepassingen

 • Groen gas uit biomassa
 • Duurzaam synthesegas voor de industrie
 • Productie van duurzame gassen uit elektriciteit, zoals waterstof
 • Afvang, hergebruik en opslag van CO2
 • Vloeibaar aardgas (LNG) voor het zwaar transport en de scheepvaart.

Thema’s

 • Duurzaam en klimaatneutraal gas
  De productie van duurzame gassen via vergisting en vergassing, de productie van duurzame waterstof en Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS). CO2 wordt afgevangen, waar mogelijk hergebruikt en anders opgeslagen.
 • Duurzaam gas in specifieke sectoren
  De toepassing van gas in sectoren waar alternatieven schaars zijn of niet bestaan. Bijvoorbeeld bij (bio-)LNG in de binnenvaart en bij de inzet van duurzaam synthesegas voor de productie van hogetemperatuurwarmte in de industrie.
 • Hergebruik infrastructuur gas
  De inzet van de bestaande gasinfrastructuur inclusief diensten en producten voor nieuwe functies binnen de energietransitie. Er loopt onderzoek naar onder andere: hergebruik van platforms en leidingen op de Noordzee voor offshore wind, gebruik van bestaande infrastructuur voor groen gas en waterstof en gebruik van lege gasvelden voor CO2-opslag.
 • Systeemintegratie
  Cross-overs tussen gas en elektriciteit met nieuwe toepassingen zoals: CO2-levering in de tuinbouw, back-up en piekvermogen als aanvulling op duurzame warmte (geothermie) en het integreren van gasfaciliteiten met offshore-wind.

Samenwerking

Het TKI Nieuw Gas heeft meer dan 350 samenwerkingspartners. Daarnaast werkt het TKI Nieuw Gas intensief samen met Groen Gas Nederland, het Nationaal LNG Platform, het CATO-consortium (CCUS) en het Nationaal Waterstof Platform. Het TKI Nieuw Gas werkt eveneens nauw samen met RVO en verschillende ministeries, zoals het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.