Digitalisering

De energietransitie naar een duurzame samenleving vraagt om een enorme inzet waarin digitalisering een grote rol speelt. Door de energietransitie komen grote veranderingen op ons af. Zonder inzet van ICT kunnen we die niet aan. Digitale techniek verbetert wat we al doen en biedt daarnaast totaal nieuwe mogelijkheden. Aan de ene kant brengt dit voordelen met zich mee. Aan de andere kant zijn er ook maatschappelijke, institutionele en ethische gevolgen.

Het programma Digitalisering kijkt naar de systeemoverstijgende ontwikkelingen die nuttig zijn op het snijvlak van energie. Wat zijn de grote bewegingen, die of wij er nou voor kiezen of niet, toch wel doorgaan? Waar moeten wij rekening mee houden als we voor iedereen in de toekomst een duurzaam energiesysteem willen? Hoe zorgen we dat die eerlijk, schoon, duurzaam, betaalbaar, en democratisch is? De Digitaliseringsagenda (pdf) is daarbij ons kompas voor de gewenste richting van digitale ontwikkelingen in het energiedomein.

De Digitaliseringsagenda is daarbij ons kompas voor de gewenste richting van digitale ontwikkelingen in het energiedomein. We sturen op digitalisering van het energiesysteem waarbij de aandacht ligt op specifieke thema’s als referentiearchitecturen, data en cybersecurity. Daarnaast kijken we naar digitaliseringsvraagstukken die spelen bij domeinspecifieke processen binnen de energiesector. Lees meer over ons programma.

    Nieuws