Digitalisering

De energietransitie naar een duurzame samenleving vraagt om een enorme inspanning waarin digitalisering een fundamentele rol speelt.

Door digitale ontwikkelingen ontstaan nieuwe mogelijkheden en verandert de manier waarop we leven en werken. De energietransitie brengt naast duurzame bronnen en een veranderend energienetwerk ook een veranderende maatschappij met zich mee, waarin digitalisering er mede voor zorgt dat we op een hele nieuwe manier met energie omgaan. Lees meer over vraagstukken digitale energietransitie >>

 

Transparent Charging Station. Foto: Marcel Schouwenaar

Elektrisch Vervoer laadinfrastructuur en publieke waarden

In 2020-2021 heeft Waag (voor Topsector Energie Digitalisering en RVO) een rapportage opgesteld over laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen (EV). Waag gebruikte hiervoor het Public Stack-model, dat als doel heeft de gelaagdheid van technologie inzichtelijk te maken en publieke waarden te versterken. In het Publiek Stack-model staat de burger centraal, van de EV rijder tot wie ook maar geraakt wordt door laadinfrastructuur-keuzes. En worden in dat model beslissingen genomen vanuit publiek maatschappelijk belang.

Nieuws