Maatschappelijk Verantwoord Innoveren - Energie

Maatschappelijk Verantwoord (en verbonden) Innoveren energie (MVI-e) is een themadoorsnijdend innovatieprogramma van Topsector Energie. Het ondersteunt de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) van de Topsector Energie, missieteams en innovators in de breedste zin van het woord. Het doel van het programma is om integraler, co-creatiever en al lerend te werken aan innovatiemissies die bijdragen aan een duurzamere samenleving.

MVI staat voor een werkwijze waarbij je niet zomaar recht oversteekt naar een bekende technisch-economische oplossing. Je neemt de tijd om met een breed consortium het probleem in bredere context te zien. Meerdere belangen worden afgewogen om te ontdekken waar de ruimte zit. Ook het eigenaarschap wordt bekeken om aan meer integrale (aantrekkelijke/ruimtelijk beter inpasbare/natuurlijkere, et cetera) oplossingen te werken.

We vertragen om vervolgens te versnellen, door aan oplossingen te werken die in de breedte meerwaarde bieden. Niet alleen economische en energetische waarden worden uitgangspunt voor innovatie, maar juist ook ruimtelijke, landschappelijke en esthetische, ecologische, en sociaal(economische) waarden.

Nieuws