Systeemintegratie

Nederland bevindt zich midden in de transitie van fossiele naar duurzame energie. Deze verandering is nodig om ons in de toekomst van energie te voorzien en biedt economische kansen. Een geïntegreerd flexibel energiesysteem is daarvoor cruciaal en vraagt om veranderingen op systeemniveau.

Systeemintegratie is het proces van integratie tussen schakels en spelers in de energiewaardeketens, tussen verschillende energiedragers, tussen actoren in de waardeketen en met aanpalende sectoren in het systeem, waardoor oplossingen voor knelpunten worden geboden en waardoor er kansen ontstaan voor nieuwe producten en diensten.

Nieuws

  • Bekijk de reportage en ontdek hoe je een goede pitch maakt, en waarom een goede pitch zo belangrijk is.