Systeemintegratie

Systeemintegratie is de verschillende factoren en actoren van de energietransitie met elkaar verbinden zodat ze onderling functioneren als één energiesysteem.

Het energiesysteem van de toekomst -van opwekking tot gebruik- kent namelijk afhankelijkheden tussen verschillende sectoren en tussen technologische, economische, juridische en sociaal-maatschappelijke aspecten. Deze complexiteit vraagt om een integrale aanpak waarin alle verschillende aspecten op elkaar afgestemd worden. Deze aanpak noemen we systeemintegratie.

Een complete kijk op de energietransitie

De energietransitie zal de komende decennia grote veranderingen teweeg brengen in onze maatschappij. Fossiele brandstoffen worden stap voor stap vervangen door verschillende duurzame bronnen, zoals wind- en zonnestroom of duurzame warmtebronnen. Productie en verbruik zijn vaak afhankelijk van weersomstandigheden en de seizoenen. Ook zal de vraag naar energie veranderen en zullen de grenzen tussen energiedragers vervagen. Er komen energiesystemen op alle schaalniveaus die onderling verbonden zijn: woning, wijk, regio, nationaal en internationaal. Nieuwe spelers zullen dan sowieso hun intrede doen in de energiemarkt. 

Deze complexiteit maakt dat de energietransitie niet alleen een technologisch vraagstuk is, maar vooral ook economisch, sociaal-maatschappelijk, juridisch en ecologisch vraagstuk. Daarnaast moet de transitie ook voldoen aan cruciale voorwaarden. Voorop staat dat de betrouwbaarheid, leveringszekerheid en veiligheid van het energiesysteem op hetzelfde niveau blijven als vandaag. Ook moet de transitie efficiënt, adequaat en betaalbaar worden uitgevoerd. Dit alles met de belangrijke vereiste dat het proces over de hele lijn rechtvaardig, inclusief is en daardoor breed gedragen wordt.

Het uiteindelijke doel is tot een integraal energiesysteem te komen waarin al deze afhankelijkheden, actoren, factoren en voorwaarden zijn meegenomen. Systeemintegratie biedt een transitieproces dat ertoe bijdraagt dat het toekomstige energiesysteem duurzaam, betrouwbaar, veilig, toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen.

Ontdek voor wie systeemintegratie oplossingen biedt >>

Nieuws