TKI Energie en Industrie

De Nederlandse industrie speelt een belangrijke rol in onze economie en samenleving. Tegelijk is zij verantwoordelijk voor ongeveer 40% van de uitstoot van broeikasgassen in ons land. Het is de maatschappelijke opgave om te transformeren naar een duurzame en inclusieve industrie, die een brede maatschappelijke welvaart levert en zo bijdraagt aan de kwaliteit van leven, werkgelegenheid en de concurrentiepositie van Nederland, nu en in de toekomst.

De missie van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Energie en Industrie (TKI E&I) is samen met haar partners een duurzame en inclusieve industrie te realiseren die binnen de ruimte van klimaat en milieu opereert. Met een honderdtal projecten in ons portfolio zien we dat de Nederlandse procesindustrie langzamerhand een bakermat wordt voor innovatie en toepassing daarvan.

Onze missie:

Een duurzame en inclusieve industrie die binnen de ruimte van klimaat en milieu opereert

Zelf bijdragen of meer weten? Bekijk ons innovatieprogramma of volg het laatste nieuws.

Nieuws